Plastisitet og Alzheimers

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Lagring og gjenkallelse av opplysninger fra langtidsminnet skjer gjennom en innviklet prosess som omfatter frisetting av kjemi

Lagring og gjenkallelse av opplysninger fra langtidsminnet skjer gjennom en innviklet prosess som omfatter frisetting av kjemiske stoffer fra nerveterminalene. Disse fungerer som budbringere i kommunikasjonsprosessen mellom nervecellene. Det finnes ingen spesifikke hukommelsessentre i hjernen men minnene lagres som en langvarig endring i kommunikasjon mellom hjernecellene. Hippocampus er et spesielt område i hjernen som er viktig for læring og hukommelse. Tidligere forskningsstudier utført på vevskiver fra denne hjerneregionen, har vist at hjerneproteinet ”Brain-derived neurotrophic factor” (BDNF) er en viktig faktor for de cellulære prosessene som er nødvendig for hukommelseslagring. Disse resultatene er kontroversielle siden andre forskingsgrupper ikke har kunnet reprodusere disse funnene.

 

Prosjektet vårt gikk ut på å undersøke om hjerneproteinet BDNF er involvert i læring og hukommelsesprosessene. Men istedenfor å bruke vevskiver, brukte vi intakte hjerner for å oppnå mer fysiologisk relevante resultater. Våre resultater viste at BDNF tilførsel til hjernen fører til en sterk og langvarig økning i kommunikasjon mellom cellene i hippocampus, noe man vanligvis ser ved hukommelseslagring. Denne effekten er avhengig av genekspresjon og er svekket hos eldre rotter. Den største utfordringen er å karakterisere de genene som har en direkte rolle i denne effekten og å sammenligne deres ekspresjon hos unge og eldre rotter.

 

Doktorgradsavhandling:

Messaoudi, E. 2002, Effect of exogenous brain-derived neurotrophic factor (BDNF) on synaptic transmission in the adult hippocampus. Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet. ISBN 82-09052-46-5

 

Artikler:

Messaoudi, E., Bårdsen, K., Srebro, B. & Bramham, C.R. 1998, ”Acute intrahippcampal infusion of BDNF induces lasting potentiation of synaptic transmission in the rat dentate gyrus.” J Neurophysiol nr. 79, s. 496-499.

 

Messaoudi, E., Ying, S.W., Kanhema, T., Croll, S.D. & Bramham, C.R. 2002, “Brain-derived neurotrophic factor triggers transcription-dependent, late phase LTP in vivo. J Neuroscience nr. 22, s. 7453-7461.

 

Gooney, M., Messaoudi, E., Bramham, C.R. & Lynch, M.A. 2002, “BDNF-induced LTP is associated with enhanced release of endogenous BDNF and glutamate and presynaptic activation of CREB: analysis of deficits in aged rats in vivo.” Manuskript.

 

 

Prosjektleder/forsker

Elhoucine Messaoudi

Hovedveileder

Clive Bramham

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Plastisitet og Alzheimers
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 192 500, 1999: kr 354 000, 2000: kr 631 000
Startdato
01.08.1998
Sluttdato
01.08.2001
Status
Avsluttet