Gjøvik Demenskor

– Vi gleder oss hver uke.

I samarbeid med

Allerede før Demenskoret gikk på NRK var prosjektgruppen bak Gjøvik Demenskor i gang med å søke midler. Etter TV-programmet fikk konseptet drahjelp og kom i gang i 2023.

– Vi har fått udelt positive tilbakemeldinger fra både korister og pårørende, forteller prosjektleder Liv Thorsen.

– Koristene gleder seg til hver korøvelse og vil synge mer!

Synger for helsa

Målet med prosjektet er å gi deltakerne gode øyeblikk, sangglede, en sosial møteplass og mestringsfølelse. Alt dette er med på å gjøre det mulig for flere å bo hjemme lenger.

– Det er viktig at personer med demens får et godt aktivitetstilbud. Et dagsenter passer ikke for alle, og forskning viser at musikk er bra for hjernen og kan bidra til å utsette sykdomsforløpet, i tillegg til å gi økt livskvalitet, sier Thorsen.

– Vi ønsker at dette skal bli et fast tilbud til hjemmeboende med demens i Gjøvik kommune som et supplement til «Syng med oss» på sykehjemmene, fortsetter hun.

Kalenderen er full

Hver tirsdag er det korøvelse som koristene gleder seg til. Det er også flere lokale aktører som har tatt kontakt, og på nyåret 2024 skal koret opptre på Statsforvalteren i Innlandets Demenskonferanse.

I tillegg til dette har koret sunget på åpningen av Rådhusparken og planlegger julekonsert.


Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

20

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen vil ha ansvar for gjennomføringen av prosjektet. De vil jobbe tett sammen, fordele oppgaver ut i fra kompetanse og erfaring. De vil og ta ansvar for å opprette grupper med frivillige, rekruttere fra Demensforeningen sine medlemmer. Disse skal ha ansvar for den praktiske gjennomføringen som tidligere beskrevet. Parallelt med denne søknaden har vi klargjort hvem som skal ha ansvar for hva, skrevet en kontrakt om leie av lokaler med driver av Gjøvik Odd Fellow, informert Enhet for Tildeling og koordinering i kommunen, samt kommunens demenskoordinator. I løpet av kort tid vil det sendes ut et informasjonsbrev til alle de 113 medlemmene av vår lokalforening, samt legge ut informasjon og flyer på sosiale media. Prosjektgruppa tar ansvar for å arrangere et møte med de frivillige hvor oppgavene fordeles og lister lages.I første omgang ut året Det lages prosedyrer for hva som skal gjøres, alt fra organisering av å ordne med kaffe og mat, registrere oppmøte og krysse av på en gradering av kveldens øvelse ved bruk av emojis. En person vil ha ansvar for kontakt med koristene/pårørende, enten det gjelder behov for skyss, at de ikke kan komme etc. Ola Narten Svendsen har hovedansvaret for det musikkfaglige, holde kontakt med musikkterapeutene underveis, samt planlegging av konsertene. Den første konserten ønsker vi gjennomføres 21. september, på den Internasjonale Alzheimer dagen, den andre en julekonsert. Her vil alle de frivillige samt prosjektgruppa bidra med markedsføring og gjennomføring. De musikkansvarlige vil, sammen med deltakerne være delaktige i å finne sanger som de kjenner og kan hente fram minner.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Demenskoret Gjøvik
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2023: kr 130 000, 2024: kr 130 000
Startdato
30.04.2023
Sluttdato
30.04.2024
Status
Under gjennomføring