Eldreomsorgens ABC

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektets hovedmål har vært å måle effekt av kompetansehevende virksomhet gjennom en bedriftsintern studiemodell – Eldreomsorgens ABC. Modellen er basert på selvstyrte studiegrupper der deltakerne arbeider med et omfattende studiemateriale med støtte av halvårlige seminarer. Dette fireårige samarbeidsprosjektet mellom Nasjonalt kompetansesenter for demens, Sarpsborg og Sveio kommuner ble avsluttet i kommunene i juni 2006, et foreløpig erfarings- og oppsummeringsmøte med de respektive styringsgrupper ble gjennomført i begynnelsen av desember 2006.

 

Progresjonen i studiegruppene har vært avhengig av hvor mye tid personalet i samarbeid med ledelsen kan sette av til arbeidet. Tid til gruppemøter deles mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Deltakerne leser studiematerialet hjemme og diskuterer problemstillingen i gruppene. Opprinnelig var dette beregnet til å kunne gjennom­føres på tre år, men for begge kommuner viste det seg nødvendig å bruke noe lenger tid. Den siste datainnsamlingen kunne ikke gjennomføres før gruppene var avsluttet. Man er per i dag godt i gang med bearbeiding av et omfattende datamateriale, men endelig rapport er ikke ferdig. Etter planen vil denne bli klart i løpet av første halvår 2007.

Prosjektleder/forsker

Knut Engedal

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Eldreomsorgens ABC
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Beløp Bevilget
2003: kr 200 000, 2004: kr 200 000, 2005: kr 100 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet