Røykfri ved hjertesykdom: Samhandling og gratis legemiddel

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Røyking er den viktigste årsaken til sykdom og tidlig død. Likevel røyker 35% daglig når de legges inn på sykehus med akutt hjerte-kar sykdom. Mest bekymringsfullt er det at hele 60% av disse fortsetter. Det er derfor avgjørende å teste ut nye og mer effektive røykesluttiltak. Manglende oppfølging og bruk av røykeslutt-legemidler er sentrale årsaker til at mange fortsetter å røyke. Egne data tyder på at flere ville benyttet røykeslutt-legemidler dersom de var gratis. Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud nært pasienten med god kompetanse og erfaring i røykeavvenning, men få pasienter henvises og deltar. Doktorgradsprosjektet vil teste et nytt tilbud for røykavvenning som kombinerer strukturert veiledning i sykehus med direkte henvisning til frisklivssentral med videre oppfølging og gratis røykesluttlegemiddel. Vi vil også undersøke om tilbudet er kostnadseffektivt og mulige årsaker til endring i røykevaner. Tilsammen 420 pasienter som røyker når de legges inn med akutt hjerte-kar sykdom fordeles tilfeldig i to grupper der en gruppe får et intensivt tilbud og en gruppe et enkelt tilbud. Det intensive samhandlingstilbudet består av motiverende samtale med sykepleier før utskrivelse hvor de utarbeider en plan for røykeslutt. Pasienten får henvisning til frisklivssentral for videre røykesluttoppfølging og resept på røykeslutt-legemiddel. Ved oppmøte i frisklivssentralen får pasientene utdelt verdikuponger som gjør røykeslutt-legemiddelet gratis når resepten hentes ut fra apotek. Det enkle tilbudet innebærer resept på røykeslutt-legemiddel fra sykehuset og skriftlig informasjon om tilbudet i frisklivssentralen. De som på eget initiativ oppsøker frisklivssentral vil få røykeslutt-legemiddelet gratis. Informasjon om andel som slutter å røyke blir innhentet fra begge grupper etter 1, 3 og 6 måneder ved å spørre pasientene og ved pusteprøver som kan bekrefte evt. røykfrihet. En helseøkonomisk analyse vil sammenligne effekter mot kostnader. Informasjon om evt. deltagelse ved frisklivssentralen, forbruk av røykesluttlegemiddel og andre mulige årsaker til endringer i røykeadferd blir innhentet fra spørreskjemaer, pasientjournaler og telefonsamtaler med ansatte i frisklivssentralene. Til sammen 12 tilfeldig utvalgte pasienter blir invitert til et dybdeintervju for å utforske mulige årsaker til at de enten har lykkes eller ikke lykkes med røykeslutt. Hjertepasienter og andre brukere har deltatt aktivt i planlegging av studien og vil delta i gjennomføringen og formidlingen av resultatene. Resultatene vil styrke arbeidet til Nasjonalforeningen med rådgivning til pasienter som kontakter de. Nasjonalforeningen vil bidra til formidling av resultatene. Prosjektet kan medføre varig styrket samarbeid mellom sykehus og kommunene, og bidra til at flere slutter å røyke ved å gi bedre tilgang på røykesluttlegemidler og oppfølging i og utenfor sykehus. Prosjektet kan gi helt ny kunnskap om mulige årsaker til at noen klarer å slutte å røyke, mens andre ikke gjør det.

Søknadssammendrag

Røyking er den viktigste årsaken til sykdom og tidlig død. Likevel røyker 35% daglig når de legges inn på sykehus med akutt hjerte-kar sykdom. Mest bekymringsfullt er det at hele 60% av disse fortsetter. Det er derfor avgjørende å teste ut nye og mer effektive røykesluttiltak. Manglende oppfølging og bruk av røykeslutt-legemidler er sentrale årsaker til at mange fortsetter å røyke. Egne data tyder på at flere ville benyttet røykeslutt-legemidler dersom de var gratis. Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud nært pasienten med god kompetanse og erfaring i røykeavvenning, men få pasienter henvises og deltar. Doktorgradsprosjektet vil teste et nytt tilbud for røykavvenning som kombinerer strukturert veiledning i sykehus med direkte henvisning til frisklivssentral med videre oppfølging og gratis røykesluttlegemiddel. Vi vil også undersøke om tilbudet er kostnadseffektivt og mulige årsaker til endring i røykevaner. Tilsammen 420 pasienter som røyker når de legges inn med akutt hjerte-kar sykdom fordeles tilfeldig i to grupper der en gruppe får et intensivt tilbud og en gruppe et enkelt tilbud. Det intensive samhandlingstilbudet består av motiverende samtale med sykepleier før utskrivelse hvor de utarbeider en plan for røykeslutt. Pasienten får henvisning til frisklivssentral for videre røykesluttoppfølging og resept på røykeslutt-legemiddel. Ved oppmøte i frisklivssentralen får pasientene utdelt verdikuponger som gjør røykeslutt-legemiddelet gratis når resepten hentes ut fra apotek. Det enkle tilbudet innebærer resept på røykeslutt-legemiddel fra sykehuset og skriftlig informasjon om tilbudet i frisklivssentralen. De som på eget initiativ oppsøker frisklivssentral vil få røykeslutt-legemiddelet gratis. Informasjon om andel som slutter å røyke blir innhentet fra begge grupper etter 1, 3 og 6 måneder ved å spørre pasientene og ved pusteprøver som kan bekrefte evt. røykfrihet. En helseøkonomisk analyse vil sammenligne effekter mot kostnader. Informasjon om evt. deltagelse ved frisklivssentralen, forbruk av røykesluttlegemiddel og andre mulige årsaker til endringer i røykeadferd blir innhentet fra spørreskjemaer, pasientjournaler og telefonsamtaler med ansatte i frisklivssentralene. Til sammen 12 tilfeldig utvalgte pasienter blir invitert til et dybdeintervju for å utforske mulige årsaker til at de enten har lykkes eller ikke lykkes med røykeslutt. Hjertepasienter og andre brukere har deltatt aktivt i planlegging av studien og vil delta i gjennomføringen og formidlingen av resultatene. Resultatene vil styrke arbeidet til Nasjonalforeningen med rådgivning til pasienter som kontakter de. Nasjonalforeningen vil bidra til formidling av resultatene. Prosjektet kan medføre varig styrket samarbeid mellom sykehus og kommunene, og bidra til at flere slutter å røyke ved å gi bedre tilgang på røykesluttlegemidler og oppfølging i og utenfor sykehus. Prosjektet kan gi helt ny kunnskap om mulige årsaker til at noen klarer å slutte å røyke, mens andre ikke gjør det.

Prosjektleder/forsker

Maren Jontadatter Deildok

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Røykfri ved hjertesykdom: Samhandling og gratis legemiddel
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Vestre Viken HF, Klinikk Drammen sykehus
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
13.06.2022
Sluttdato
13.06.2025