Trygg og glad i egen bolig

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

To ganger i uka er de samlet til aktivitetsgrupper på Trøgstadheimen bo- og servicesenter, to frivillige hjelpere hver gang, og seks personer som trives i hverandres selskap. Gruppa samles rundt en kaffekopp og et rundstykke. En dag er det Ludo og lett gymnastikk med ballong, før de tar en spasertur i det fri. En annen dag er det ordspill og trim før de tar en spasertur. De setter pris på kjente aktiviteter og rutiner. Samlingen avsluttes med middag før hver og en vender tilbake til sitt hjem.

 

Helselaget i Trøgstad har blitt tildelt midler fra Helse og Rehabilitering i en to års periode for å gjennomføre prosjektet, Trygg og glad i egen bolig. Initiativtaker og prosjektleder er kommunens ergoterapeut, som selv har vært engasjert i det lokale helselaget fra 1975. Gjennom sitt arbeid registrerte hun et økt antall hjemmeboende eldre med hjelpebehov og begynnende demens. Gjennom helselaget ble det bekjentgjort muligheten for å søke Helse og Rehabilitering om prosjektmidler. Resultatet ble et toårig ukentlig dagtilbud for personer med demens i tidlig fase, og frivillige som ledere av gruppene.

 

Prosjektets overordnede mål var å utprøve en modell hvor frivillige og kommunens ansatte kunne samarbeide og utfylle hverandre til beste for de trengende eldre. Mål for beboerne var å utsette innleggelse i fast plass i sykehjem, gjøre de i stand til å bo i egne boliger lengre, få bedre livskvalitet, helse, trygghet og trivsel ved å komme til fellesskap med andre, gjennom regelmessige måltider, aktivitet og stimulering til egeninnsats. Mål for de frivillige var å delta i meningsfulle oppgaver som betyr noe, gir noe tilbake. De frivillige har tradisjon på å drive trivselstiltak for eldre. Det var viktig at de frivillige ble trygge på hva og hvordan aktiviteter kan gjøres, gjennom læring sammen med en ansatt.

 

Prosjektmidlene gjorde det mulig å ansette en person i 20% stilling i en to års periode. Kommunen har hatt arbeidsgiveransvaret, og arbeidsoppgavene har vært å innarbeide gode rutiner i gruppene i samarbeid med frivillige hjelpere.

 

Etter prosjektperiodens slutt er det fortsatt gruppevirksomhet med frivillige hjelpere, som holder aktivitetene i gang. Prosjektleder er fortsatt veileder og støttespiller. Tilbakemeldinger fra hjelperne, pårørende og de eldre selv er positive. Det er mange som er glad for at de har et sted å gå til, både hjelperne og deltakerne. Det hevdes at det er mye godt humør og skøy i gruppene – de trives i hverandres selskap – og da er mye av hensikten oppnådd.

Prosjektleder/forsker

Jorunn S. Strønes

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Trygg og glad i egen bolig
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2005: kr 75 000, 2006: kr 71 000
Startdato
07.04.2005
Sluttdato
07.04.2007
Status
Avsluttet