Trim til musikk, rytmer og sang for å lokke fram det friske

Søknadssammendrag

Demensforeningen Sogndal, Luster og Leikanger har i 10 år hatt trim med musikk til personer med demens på to sykehjem en gang pr. uke. På avdeling for personer med demens i Sogndal kommune er de om lag t 12 pasienter, og ved Hafslo omsorgssenter er det 20 pasienter som deltar. Vi har bruk «Toner i glemselens skoger», som er et fint opplegg på CD med musikk og trimøvelser.

Nå har avdelingen fått flere nye og yngre pasienter, og vi vi må fornye oss spesielt når det gjelder musikkvalg og bruk av flere ulike metoder. Vi trenger profesjonell hjelp for å få i gang ny aktivitet på sykehjemmene der vi allerede er.

Vi ønsker å skape aktivitet gjennom sang og musikk til personer med demens som bor på sykehjem.

Vi ønsker å involvere flere frivillige og de pårørende til å delta i sosiale aktiviteter rundt sang, musikk og hygge.

Målgruppa for tiltaket er personer med demens som har langtidsplass på sykehjem, frivillige og de pårørende. Personer med demens er en sammensatt gruppe, og har ofte sammensatte behov. Mange som tidligere har vært aktive i hverdagen opplever nederlag og tap (Engedal, 2008).

På de avdelingen vi i dag er på er det til sammen om lag 32 pasienter som deltar. På avdelingen er det personer under 70 år som er fysisk sterke, men som har liten aktivitet tilpasset behovet. Her mener vi bruk av blant anna rytmeinstrumenter vil skape glede, trygghet og samhold.

Vi forventer å få mer erfaring og kunnskap med musikk som miljøbehandling for personer med demens.

Vi starter opp i slutten av april 2021 om det ikke er endring i koronaregler og avslutter april 2022.

Prosjektleder/forsker

Merete Dale

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trim til musikk, rytmer og sang for å lokke fram det friske
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 40.000
Startdato
26.03.2021