Digital konferanse Alzheimerdagen

Søknadssammendrag

Konferansen er i regi av Nasjonalforeningen Innlandet, og planlegges og gjennomføres av en felles arbeidsgruppe som jobber på vegne av våre fylkesstyrer. Arbeidsgruppen ledes av fylkeskontoret, ved daglig leder.

På grunn av koronapandemien, planlegger vi en streamet konferanse.

Bakgrunn: Personer med demens og deres pårørende rammes hardt av korona-pandemien, og har etter et år med strenge restriksjoner “mistet” mange av sine aktiviteter og møteplasser. Vi ønsker å bidra til at aktivitetene gjenopptas, men på en forsvarlig måte.

Vår digitale konferanse skal belyse behovene, vise til samarbeid mellom den demenssyke, de pårørende, våre frivillige og hjelpeapparatet, og gi tips om koronatilpassede aktiviteter. Vi bestreber oss på å ha et program som gir ringvirkninger etter arrangementet. Målgruppen er personer med demens og deres pårørende, Nasjonalforeningens lokallag, ansatte i Pleie- og omsorgssektoren/ hjemmebaserte tjenester. Temaer som belyses blir; Mulighet til å ivareta fysisk helse; mestring i egen hverdag; mulighet til sosial deltakelse; og opplevelse av god livskvalitet. Konferansen skal gi deltakerne tips og inspirasjon til tiltak i egen kommune.

Konferansen vil i sin helhet handle om en dokumentar som tar utgangspunkt i livet til en person som rammes av demens i forholdsvis ung alder. Hans bror, og produsent av dokumentaren, beskriver hvordan han har fått opprettholde livskvalitet og mestring i sitt sykdomsforløp. Dokumentaren vil suppleres av fagpersoner undervegs, og veksle mellom erfaring på individnivå/generelt.

Ønsket mål er nye aktiviteter for målgruppen i regi av våre lokallag som følge av inspirasjon fra konferansen. Dette skal tilbakemeldes på evalueringsskjema ved årets slutt.

Konferansen er en dagskonferanse, med innlagte pauser. Det vil bli påmelding og en liten deltakeravgift. Invitasjon vil bli sendt til alle i vårt nettverk, og annonseres.

Prosjektleder

Elisabeth Skarderud

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Digital konferanse Alzheimerdagen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 80.000
Startdato
22.03.2021