Innvandreres bruk av fastlegeordningen

I samarbeid med

Sluttrapport

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Goth, U-G S (2012) “Immigrants’ use of the GP Scheme – a mixed method study analyzing choice of primary health care facilities in acute but not life-threatening medical situations.” Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-313-9

Artikler:
Goth, U-G S & Godager, G (2012) “Use of Primary Care Emergency Services in Norway: Impact of Birth Country and Duration of Residence.” Nordic Journal of Health Economics, årg. 1, nr. 2.

Goth, U-G S & Berg, JE (2011) “Migrant participation in Norwegian health care. A qualitative study using key informants.” European Journal of General Practice, årg. 17, nr. 1, s. 28-33. doi:10.3109/13814788.2010.525632

Goth, U-G S, Berg, JE & Akman, H (2010) “The Intercultural Challenges of General Practitioners in NOrway with Migrant Patients.” International Journal of Migration, Health and Social Care, årg. 6, nr. 1, s. 26-33. DOI:10.5042/ijmhsc.2010.0447

Goth, U-G S (2010) “Informasjon om fastlegeordningen til flerkulturelle befolkningsgrupper: En utfordring for helsevesenet.” Utposten, nr. 5, s. 20-23.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_2_0143.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Goth, U-G S (2012) “Immigrants’ use of the GP Scheme – a mixed method study analyzing choice of primary health care facilities in acute but not life-threatening medical situations.” Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-313-9

Artikler:
Goth, U-G S & Godager, G (2012) “Use of Primary Care Emergency Services in Norway: Impact of Birth Country and Duration of Residence.” Nordic Journal of Health Economics, årg. 1, nr. 2.

Goth, U-G S & Berg, JE (2011) “Migrant participation in Norwegian health care. A qualitative study using key informants.” European Journal of General Practice, årg. 17, nr. 1, s. 28-33. doi:10.3109/13814788.2010.525632

Goth, U-G S, Berg, JE & Akman, H (2010) “The Intercultural Challenges of General Practitioners in NOrway with Migrant Patients.” International Journal of Migration, Health and Social Care, årg. 6, nr. 1, s. 26-33. DOI:10.5042/ijmhsc.2010.0447

Goth, U-G S (2010) “Informasjon om fastlegeordningen til flerkulturelle befolkningsgrupper: En utfordring for helsevesenet.” Utposten, nr. 5, s. 20-23.

Prosjektleder/forsker

Ursula G. Småland Goth

Hovedveileder

John Erik Berg

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Innvandreres bruk av fastlegeordningen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) ved Folkehelseinstituttet
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
01.05.2012
Status
Avsluttet