Tenåringen blir gammel

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet har finansiell støtte fra Helse og Rehabilitering

Prosjektet har finansiell støtte fra Helse og Rehabilitering. Søkerorganisasjon er Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Prosjektet er gjennomført i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Studien er en fortsettelse av psykolog Sol Seims livsløpsundersøkelse fra 1939 til 1996. Undersøkelsen dreier seg om psykologisk testing av intelligens- og personlighetsfaktorer. Internasjonalt er det bare i denne studien en har fulgt de samme forsøkspersonene med psykologiske tester fra tenårene fram til alderdommen. Utvalget er tidligere testet som 13-, 30-, 58- og 68-åringer. I 2001 ble i alt 33 personer undersøkt, og utvalgets gjennomsnittsalder var 74 år.

 

Undersøkelsen i 2001 viser stabilitet for 74-åringene sammenlignet med tidligere undersøkelser i krystallisert intelligens; det vil si innlært kunnskap som en har tilegnet seg gjennom livet. I såkalt flytende intelligens som omfatter evne til ny problemløsning, er det en jevn signifikant tilbakegang fra 58 til 74 års alder. Samtidig er det på prøvene store individuelle forskjeller. I testene på flytende intelligens var det for eksempel en tredjedel som skåret høyere som 74 åringer enn som 68 åringer. Undersøkelsen viser at det er de personene som er mest aktive fysisk og sosialt og de som har en positiv holdning til alderdommen som har minst tilbakegang i intellektuell kapasitet. Evnen til å løse oppgaver som krever ny problemløsning påvirkes i negativ retning av redusert helse, men dette er ikke tilfelle på tester som bygger på gammel kunnskap.

 

Vi lever i en tid hvor eldre ikke vurderes å være fullverdige bidragsytere i samfunnet som for eksempel i forhold til politikk, rettssystem og arbeidsliv. Vår undersøkelse kan medvirke til å gi et mer korrekt bilde av eldre personers intellektuelle ressurser.

 

Sluttrapport med resultatene fra de intellektuelle prøvene foreligger i løpet av våren 2002 og fra prøvene på personlighet høsten 2002. Det er aktuelt med en ny undersøkelse av utvalget i 2006.

 

Publikasjoner:

Haugen, P.K. & Nygård, A.M. Tenåringen blir 74 år – Intellektuell utvikling gjennom livsløpet. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Sem i Vestfold

Prosjektleder/forsker

Per Kristian Haugen

Hovedveileder

Knut Engedal

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Tenåringen blir gammel
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2000: kr 240 000, 2001: kr 252 000
Startdato
15.02.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet