Stressproteiner-føtal distress

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet undersøker om fosteret lager stressproteiner når det utsettes for stress (f

Prosjektet undersøker om fosteret lager stressproteiner når det utsettes for stress (f. eks. surstoffmangel eller ernæringssvikt) i svangerskapet. Stressproteiner lages av celler og virker intracellulært for å beskytte cellen mot skader forårsaket av oksygenradikaler og cytokiner som kan tilkomme ved denne type stress. Lignende mekanismer er kjent fra andre sykdomstilstander som f.eks. hjerteinfarkt og hjerneslag.

 

Det er samlet inn prøver av navlesnorsendotel fra friske barn født ved keisersnitt og fra barn med intrauterin veksthemning. Disse prøvene er nå i ferd med å bli analysert med hensyn på forekomsten av mRNA som koder for bestemte stressproteiner; HAP56, HAP34, HAP36 og HAP47, og endelige resultater vil foreligge innen 2-3 måneder. Hypotesen er at det er høyere uttrykk av disse stressproteinene i veksthemmede fostre enn i normalgruppen.

Prosjektleder/forsker

Erik Rokkones

Hovedveileder

Arnfinn Ilebekk

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Stressproteiner-føtal distress
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 162 000
Startdato
01.09.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet