Organiske miljøgifter og fedme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammenhengen mellom persisterende organiske miljøgifter og risiko for hjertekarsykdom hos overvektige unge og voksne

Sluttrapport

Bakgrunn

Kunnskap om overvekt og metabolsk syndrom krever nye studier for bedre forståelse. Miljøgifter påvirker mekanismene ytterligere. Vi undersøkte overvektige med kardiometabolsk risiko, beskrev rollen av hormoner og miljøgifter som kan påvirke dem, integrerte disse spørsmålene i en randomisert studie

Målsetting

Prosjektets mål er å beskrive rollen til kardiometaboliske markører, adipokiner og miljøgifter i utvikling av metabolsk syndrom. Vi ville undersøke: forhold mellom PYY hormonet og graden av overvekt hos ekstremt overvektige, metabolsk syndrom med fedme. Miljøgifter og metabolsk syndrom hos sykelig overvektige. Vil fet fisk eller nøtter øke nivået av miljøgifter hos overvektige i 6 månedersperioden eller endre kardiometabolsk risiko?

Design, metode, materiale

Studie 1-3 var tverstnittsstudier fra samme datasettet. Vi målte midjen, blodtrykk, HDL-kolesterol, glukose,triglyserider og PYY3-36, lipider, hormoner, HOMA og inflammatoriske markører hos henviste pasienter (180 kvinner og 111 menn, 18-78 år med BMI ≥40 kg / m2). Vi undersøkte assosiasjoner med korrelasjon og lineær regresjon. Studie 2 inkluderte lipider, inflammatoriske parametere i leveren hos 346 kvinner og 203 menn (BMI ≥35 kg/m2 og komorbiditet eller ≥40 kg/m2). DXA ble utført hos 206 deltakere. Studie 3 (161 menn og 270 kvinner målte 15 miljøgifter og testet med logistisk regresjon og målt Odds ratio mellom miljøgifter og metabolske risikofaktorer, justert for konfoundere. Deltakere i studie 4 ble randomisert(35-70 år gamle med overvekt og fedme)til høye inntak av fet fisk, høyt inntak av nøtter og kontroll. 15 miljøgifter og metabolisk risiko ble målt ved start og avslutning.

Gjennomføring

Det som er beskrevet under målsettingen er gjennomført og analysert.

Resultater

-PYY3-36- var ikke relatert til metabolsk syndrom unntatt systolisk blodtrykk. -inflamasjonsmarkører forverrer med økende grad av metabolsk syndrom,men ikke BMI og LDL-kolesterol. BMI korrelerte omvendt med triglyserider,og positivt med HDL-kolesterol hos menn men ikke kvinner. Studie 3 viste 2,5 Odds ratio for metabolsk syndrom ved høye miljøgifter. Studie 4 viste ikke at høyt inntak av fet fisk over 6 mnd.perioden øker miljøgifter i blodet.

Samarbeidspartnere

Extrastiftelsen- hovedorganisasjon for prosjektet. Oslo universitetssykehus, National Institute for Health and Welfare, Kuopio, Finland, for analysering av miljøgifter. NorgesGruppen med utdeling av mat og gavekort i siste studie. Veileder fra Department of Biological Sciences, University of Bergen

Videre planer

Studienes ekstern og intern validitet: Studie 1 viser at PYY hormonet har negativ effekt på høyt blodtrykk. Studie 2 viser at BMI ikke har sammenheng med antall faktorer for metabolsk syndrom. Studie 3 viser at personer med høyt nivå miljøgifter har ca. 2.5 ganger høyere risiko for utvikling av metabolsk syndrom. Studie 4 viser ikke noen negative effekter av høy fet fisk konsum hos overvektige menn og kvinner og kan ha implikasjon for retningslinjer for kosthold. Det kreves nye studier videre

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Organisasjonene vi samarbeidet med har vært behjelpelige underveis og har bidratt stort. Extrastiftelsen med finansiering, OUS med både finansiering og faglig støtte, Norgesgruppen med sponsing med mat og gavekort til kandidater og finsk Helseinstitutt med anslyering av blodprøver og faglig støtte. Vi er fornøyd hvordan det hele foregikk.

Publikasjonsliste

Paper I

Associations of Circulating PYY3-36 Concentrations with Metabolic Syndrome in Extremely Obese Subjects

Sasa Dusanov, Kari Brandal, Eli Heggen, Serena Tonstad

Metab Syndr Relat Disord 2016; 14(8): 410-15.

Paper II

Characteristics of Metabolic Syndrome in Morbidly Obese Subjects

Sasa Dusanov, Eli Heggen, Serena Tonstad

Metab Syndr Relat Disord 2016; 14(10): 500-6.

Paper III

Associations between Persistent Organic Pollutants and Metabolic Syndrome in Morbidly Obese Individuals

Dusanov S, Ruzzin J, Kiviranta H, Klemsdal TO, Retterstøl L, Rantakokko P, Airaksinen R, Djurovic S, Tonstad S

Nutr Metab Cardiovasc Dis 2018; 28(7): 735-42.

Paper IV

Effect of fatty fish or nut consumption on concentrations of persistent organic pollutants in overweight or obese men and women: a randomized controlled clinical trial

Dusanov S, Svendsen M , Ruzzin J, Kiviranta H, Gulseth HL, Klemsdal TO, Tonstad S.

Nutr Metab Cardiovasc Dis 2019; accepted.

Sluttrapportsammendrag

Paper I

Associations of Circulating PYY3-36 Concentrations with Metabolic Syndrome in Extremely Obese Subjects

Sasa Dusanov, Kari Brandal, Eli Heggen, Serena Tonstad

Metab Syndr Relat Disord 2016; 14(8): 410-15.

Paper II

Characteristics of Metabolic Syndrome in Morbidly Obese Subjects

Sasa Dusanov, Eli Heggen, Serena Tonstad

Metab Syndr Relat Disord 2016; 14(10): 500-6.

Paper III

Associations between Persistent Organic Pollutants and Metabolic Syndrome in Morbidly Obese Individuals

Dusanov S, Ruzzin J, Kiviranta H, Klemsdal TO, Retterstøl L, Rantakokko P, Airaksinen R, Djurovic S, Tonstad S

Nutr Metab Cardiovasc Dis 2018; 28(7): 735-42.

Paper IV

Effect of fatty fish or nut consumption on concentrations of persistent organic pollutants in overweight or obese men and women: a randomized controlled clinical trial

Dusanov S, Svendsen M , Ruzzin J, Kiviranta H, Gulseth HL, Klemsdal TO, Tonstad S.

Nutr Metab Cardiovasc Dis 2019; accepted.

Prosjektleder/forsker

Sasha Dushanov

Hovedveileder

Serena Tonstad

Detaljer
Program
Forskning (2014)
Prosjektnavn
Organiske miljøgifter og fedme
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk
Beløp Bevilget
2015: kr 680 000, 2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000
Startdato
01.09.2015
Sluttdato
15.01.2021
Status
Avsluttet