Lønset på tvers – folkesti/trimløype

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn: Lønset Helselag er levende opptatt av grenda vår, Lønset. Den ligger 20 km fra Oppdal sentrum, med egen barnehage, skole, eldrebolig og nærbutikk ? og ca 450 innbyggere. Innbyggertallet i Oppdal kommune, som vi er en del av, er 6500. Mottoet vårt er: Lønset ?vi gjør Oppdal bedre!

Vinteren 2009/2010 har representanter fra Lønset Helselag gått sammen med grunneierlag og lokal 4H-klubb i en gruppe som har laget en plan for utvikling av stedet vårt, Lønset. Heri inngår skole, kirke, butikk, trafikksikkerhet, møteplasser, turveier og stier, informasjon. Sentrumsplanen (se vedlegg) ble vedtatt i folkemøte på Lønset den 8. mars 2010.2. Målsetting: Få et bedre sentrum for alle, og ikke minst få til mulighet for å gå rundtur. I tillegg vil utsiktsrydding i denne forbindelse også gi et estetisk penere sentrum for oss på Lønset

3. Målgruppe: Trimmulighet for voksne/eldre og trygg gangvei for barn og unge.

4. Det vil være Lønset Helselag og Viking 4H som samarbeider med grunneierne om dette tiltaket. Vår egeninnsats er dugnadsarbeid. Tilskuddet vil gå til grøfting, grunnlagsplanering, duk og grus på selve stien.
Totalkostnad 475 m sti Lønset på tvers:

185.000 (kostnadsoverslag fra Plankontoret, uten bru)
Finansiering: Viking 4H

20.000, Lønset grunneierlag 20.000, Lønset Helselag (søknad helse og rehab) 40.000, Egeninnsats

alle 105.000.

5. Prosjektet har stor betydning for oss her lokalt. Det er i dag lite mulighet for å gå tur, uten å komme inn på veier med stor trafikk. Denne stien “Lønset på tvers”, gir en ny mulighet for trim og fysak.

6. Fremdriftsplan:
08.03.10 – tiltaket ble vedtatt i lokalt folkemøte på Lønset
vår/høst 2010 – søknader/arbeide med finansiering og prosjektering.
1.05.2011 – oppstart praktisk arbeid med stien
01.07.2012 – Lønset på tvers er ferdig!

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0296.pdf

Sluttrapportsammendrag

Lønset Helselag er levende opptatt av grenda vår, Lønset. Den ligger 20 km fra Oppdal sentrum, med egen barnehage, skole, eldrebolig og nærbutikk – og ca 450 innbyggere. Innbyggertallet i Oppdal kommune, som vi er en del av, er 6500. Mottoet vårt er: Lønset -vi gjør Oppdal bedre! Målsetting for turstiprosjektet: Få et bedre sentrum for alle, og ikke minst få til mulighet for å gå rundtur. I tillegg har utsiktsrydding i denne forbindelse gitt et estetisk penere sentrum for oss på Lønset. Målgruppe: Trimmulighet for voksne/eldre og trygg gangvei for barn og unge. Lønset Helselag og Viking 4H samarbeidet med grunneierne om dette tiltaket. Vår egeninnsats var dugnadsarbeid. Tilskuddet har gått til grøfting, grunnlagsplanering, duk og grus på selve stien som ble 475 m sti Lønset på tvers. Prosjektet har stor betydning for oss her lokalt. Det har vært lite mulighet for å gå tur, uten å komme inn på veier med stor trafikk. Denne stien “Lønset på tvers”, gir en ny mulighet for trim og fysak..
Året 2011 gikk med til forarbeid før gjennomføring: møter med de berørte, befaring med grunneierne, signering av grunneieravtaler og detaljplanlegging.
Året 2012 har vi gjennomført prosjektet, i godt samarbeid med Lønset Grunneierlag og Viking 4H. Arbeidet med stien blir fullført våren 2013. Det gjenstår å kjøre på noe masse og finpusse stien.

Prosjektleder/forsker

Gro Aalbu

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Lønset på tvers – folkesti/trimløype
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2011: kr 40 000
Startdato
01.05.2011
Sluttdato
01.07.2012
Status
Avsluttet