Opplæring for gruppeledere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Rapporten og prosjektet er en videreføring av prosjekt 1997/1/0012, samtalegrupper for pårørende til slagrammede

Rapporten og prosjektet er en videreføring av prosjekt 1997/1/0012, samtalegrupper for pårørende til slagrammede. Samtalegruppetilbudet resulterte i en ny prosjektsøknad for å lage et gruppelederkurs, for interesserte fra avdelingens tverrfaglige gruppe. Prosjektperioden for gruppelederkurset har vart fra 1999 – 2000, selvom gruppelederkursene har vært gjennomført fra september ’98 til juni ’99 og fra september ’00 til forventet avslutning juni ’01.

 

Prosjektleder har vært den samme som søkte om prosjektstøtte, i tillegg til å være prosjektleder for foregående prosjekt. Prosjektplanene har vært lagt frem for ledergruppen ved avdelingen og ved sosionomtjenesten, for å ta godkjenning til å gjennomføre prosjektet, men prosjektleder har selv utarbeidet planene og stått for gjennomføringen.

 

Bakgrunn og mål for prosjektet

Det første prosjektet var for å opprette samtalegrupper for pårørende til slagrammede. Prosjektet ledet til et ønske om å tilby samtalegrupper som et ordinært tilbud ved avdelingen. Dermed kom behovet for å kurse annet tverrfaglig personale, for å utvide gruppen av gruppeledere. Gruppeledernes kompetanse skulle sikres gjennom månedlige kurssamlinger over et skoleår. Deltagerne ville gjennom selvstudier, ved A møtes og drøfte det de har lest og knytte kunnskapen til gruppene vi tilbyr, bli trygge som gruppeledere. Håpet var å heve kompetansen, men også interessen i den tverrfaglige gruppen for oppfølging av pårørende.

 

Gjennomføring og oppnådde resultater

Det første gruppelederkurset ble gjennomført i løpet av 10 måneder i 98/99. Etter at det første gruppelederkurset var gjennomført, ble det raskt klart for prosjektleder at gruppeledergruppen var sårbar, og derfor var det behov for å holde et kurs til. Det andre kurset startet høsten ’00, med avslutning i juni ’01. Totalt har 9 personer deltatt; 2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut,4 sykepleiere og 2 assistentleger. Alle deltagerne har gjennomført kurset så langt.

 

Prosjektet søkte om 21.200­ og fikk 21.000, til gjennomføring av gruppelederkurs og samtalegrupper våren’ 99. Resten av pengene ble brukt til deler av nytt gruppelederkurs høsten ’00. For ytterligere informasjon om prosjektet med samtalegrupper, se sluttrapport fra prosjekt 1997/1/0012.

 

Videre planer

Det foreligger ingen umiddelbare planer for å gjennomføre flere gruppelederkurs. Prosjektet er blitt presentert, sammen med samtalegruppene, både internt og eksternt. Utviklingen av begge tiltakene har ført til at prosjektleder har begynt på hovedfagsstudier i sosialt arbeid, hvor hovedfagsoppgaven vil bli en videreføring av arbeidet med pårørende til slagrammede, særlig med henblikk på hvordan støttetiltak påvirker pårørendes situasjon.

 

Kontaktperson

Ønskes ytterligere opplysninger, ta kontakt med prosjektleder Ann Englund, e-maildresse: ann.englund@no.cisv.org

Prosjektleder/forsker

Ann Englund

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Opplæring for gruppeledere
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Bærum Sykehus avd. med. 3
Beløp Bevilget
1999: kr 21 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.05.2000
Status
Avsluttet