Skipper Worse søknad nye turgrupper for eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Under pandemien har flere eldre blitt mer isolerte og inaktive. Det kan føre til at både den fysiske og psykiske helsen reduseres. Vi ser at flere medlemmer uteblir fra innetreningen, men at flere takker ja til utetrening. På bakgrunn av dette vil vi sette i gang turgrupper.

Målsetning
Målsetningen er at deltakerne får/opprettholder:

  • Fast aktivitet
  • Bedre fysisk og psykisk helse
  • Bedre livskvalitet
  • Nye vennskap
  • Mindre isolasjon og ensomhet

Målgruppe og deltakere
Målgruppen er 60+. Vi ønsker at våre brukere i tillegg til nye brukere skal benytte seg av de nye turgruppene. Turgruppene kan ha 20-30 deltakere.

Metode
Turgruppene møtes ukentlig. Tre av turene vil være i nærområdet. Disse turene legges til våre sentre og avsluttes med besøk i vår kafe. Den fjerde turen blir en lenger tur. Denne turgruppen tar utgangspunkt i 52 hverdagsturer (turer i Stavanger-området).

Vi skal ha faste turledere. Vi vil rekruttere engasjerte og inkluderende seniorer som turledere. På den måten sikrer vi kvalitet og god planlegging og oppfølging av tilbudet. Det vil bli faste samlinger for turlederne.

Informasjon om turgruppene vil bli gitt til alle besøkende på våre sentre. Både muntlig, gjennom brosjyrer, på facebook, hjemmesiden og ved annonsering i diverse medier. I tillegg vil vi informere på kommunens plattformer om turgruppene. Vi planlegger å ha stand og drive informasjonsarbeid på kjøpesentrene i nærområdene.

Tidsplan
Prosjektperioden 01.03.2021 – 30.06.2022

Forventet resultat
Mange eldre savner å ha noe fast å gå til. En turgruppe på fast en fast dag vil tilby dette.

Ved å komme seg ut og gå tur bedres både fysisk form, psykisk helse, balanse og humør.

Turgruppene kan bedre livskvaliteten til dem som velger å bli med.

Prosjektleder/forsker

Linda G. Aase

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Skipper Worse søknad nye turgrupper for eldre
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 122.000
Startdato
06.04.2021