Trodde smaksløkene var borte – så fikk de mat laget fra bunnen av…

En hyllest til de ansatte på sykehjem, og et bevis på at mat kan gjøre en forskjell. Det er målet med filmen «Måltidets muligheter».

I samarbeid med

– Måltidene, det er liksom hele dagen, det, sier sykehjemsbeboer Ragnvald Tollefsen i filmen «Måltidets muligheter».

– En har jo ikke stort annet å glede seg til, sier Magnus Rønningen.

Med støtte fra Stiftelsen Dam har Cynergi Film & TV laget filmen i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse. Hensikten med prosjektet har vært å forebygge sykdom, feil- og underernæring, samtidig som man øker trivselen hos eldre som bor på institusjon.

Filmen er laget på et sykehjem på Østlandet (av hensyn til både beboere og de ansatte er sykehjemmet anonymisert i filmen), der intervjuene med de eldre la de videre premissene for prosjektet. Ifølge produsent Jarle Eskedal var det ett tema som gikk igjen:

– Det gjennomgående i samtalene med de eldre var at måltidet er dagens høydepunkt, men at mye av det som serveres ikke svarer til forventningene. Dette er jo godt voksne mennesker som har laget mye mat selv, og som er opptatt av råvarer, sier han.

Sjekk hvordan de eldre reagerte på den nye maten i videoklippet her:

Færre ansatte, flere syke

Delikat og sunn mat er en kilde til trivsel og velvære, og kan samtidig være med på å forebygge sykdom. Men mange eldre er feil- og underernærte, selv om de bor på institusjoner der de får maten servert.

– Mamma har alltid hatt veldig god matlyst, ogspiste i utgangspunktet veldig godt når hun kom hit. Men nå vil hun ikke spise mer, forteller en av de pårørende.

Også kjøkkensjefen Dag E. Gufsre forteller at forholdene har forverret seg.

– Da jeg begynte her for 13 år siden, da tror jeg det var sju årsverk på kjøkkenet her. Og pasientene var mye friskere. Vi har blitt færre og pasientene har blitt sykere, sier han i filmen.

Med mat laget fra bunnen av, tilpasset beboernes smak og helse, ble måltidene en fest. Foto: Cynergi Film & TV

– Leit når noen slutter å spise

Ideen til filmteamet ble derfor at man skulle se om man kunne gjøre noe med maten – og kvaliteten på den – uten å røre budsjettene til sykehjemmet. Det aller viktigste var å sørge for bedre kommunikasjon mellom pleie- og kjøkkenpersonalet. For å hjelpe seg fikk de med seg kokk Erlend Eliassen.

– Den store utfordringen viste seg å være kommunikasjon på tvers av avdelingene. Som vi viser i filmen var det første gang sykepleierne var nede på kjøkkenet. Dette handler nok om at hverdagen tar oss alle, og at det ikke har vært en del av rutinene, sier filmskaper Jarle Eskedal.

Han forteller at de eldre presiserer at de ansatte gjør så godt de kan, og i intervjuer med personalet kommer det også fram at de er sterkt følelsesmessig engasjert i jobben sin.

– Vi opplevde at dette er veldig personlig for pleie- og kjøkkenpersonalet. De er følelsesmessig engasjert, og synes det er leit når noen slutter å spise, sier Eskedal.

Smoothier og suppe

Han forteller at det var med enkle grep at rutinene på sykehjemmet ble endret. Bedre dialog førte til en meny tilpasset de eldre. All mat ble laget fra bunnen av, på sykehjemmets eget kjøkken.

– Vår opplevelse var også at kjøkkenpersonalet var veldig åpne for å bli inspirert. Det vi ofte ser er at det er stort fokus på middagen, men at mellommåltidene overlates til pleieavdelingene. Dette er ting som enkelt kan gjøres av kjøkkenavdelingene, og dermed ble det servert for eksempel supper og smoothier, istedenfor bare brødskiver, forteller Eskedal.

Sjekk hvordan de eldre reagerte på den nye maten i videoklippet her!

Ble biligere

Bedre kommunikasjon, bedre mat, og fornøyde ansatte og beboere. All erfaring tilsier at dette er kostnadskrevende?

– Den kanskje viktigste erfaringen vi gjorde var at det å lage mat fra bunnen av viste seg å komme bedre ut kostnadsmessig, sier Eskedal.

I videoen forteller en av sykepleierne at omleggingen heller ikke var særlig ressurskrevende.

– Krever vilje

Onsdag 2. september 2015 hadde filmen premiere, da den vises for en rekke inviterte gjester. I tillegg var det politisk debatt i etterkant, der blant annet matminister Sylvi Listhaug deltok.

Målet er at diskusjon rundt mat og eldres helse skal løftes. Eskedal håper flere ser verdien av å bryte med vante rutiner, for å øke trivselen hos de eldste.

– En av de eldre sa til oss at hun trodde hun hadde mistet smaksløkene, og at hun ville gå til legen å få det sjekket, men at det nå viste det seg at det ikke kunne være tilfelle. Da vi hørte det trodde vi jo nesten ikke at det var sant, det var virkelig over all forventning, sier han, og fortsetter:

– Men det krever vilje og ressurser for å fortsette, og vi har en ambisjon nå om å inspirere lokalt ved å reise rundt å vise filmen i kommunene. Det handler i stor grad om å bare legge om rutiner.

Glad for filmen

Tirsdag 25. august skrev Nrk Østlandssendingen om en undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet. Denne viser det samme som Måltidets muligheter dokumenterer, nemlig at kokker som lager mat til eldre på sykehjem har liten innflytelse på råvarene. Et bredt flertall ber om å bli mer involvert i meny og råvarer, for å sørge for bedre kosthold for beboerne.

Stiftelsen Dams generalsekretær, Hans Christian Lillehagen, er glad for at debatten løftes.

– Dette er en viktig debatt, som har stor betydning for eldres helse. «Måltidets muligheter» dokumenterer at manglende tilrettelegging av måltidene ved en del eldreinstitusjoner, bidrar til at eldre ikke får i seg nok mat. Dette igjen gir sterkt redusert livskvalitet, sier han, og legger til:

– Jeg er glad for at Nasjonalforeningen for folkehelsen og Cynergi ville lage denne filmen. Den gir et lett forståelig innblikk i en, for mange, svært alvorlig situasjon, og jeg er stolt av at vi i Stiftelsen Dam har vært med å støtte prosjektet.

Lillehagen understreker at det er behov for mer informasjon og kunnskap om temaet.

– Det er viktig med denne typen gode ideer for å øke kunnskapsnivået, sier han.


Sluttrapport

Bakgrunn

Hver dag serveres 150.000 måltider til eldre i Norge. En landsomfattende kartlegging av mat og måltider ved sykehjem viser også at det er behov for mer kunnskap om ernæring hos de ansatte. Bare 16 prosent av sykehjemmene hadde skriftlige rutiner for ernæringsstatus. På bakgrunn av disse utfordringene ønsket vi å gjøre noe med maten og måltidsopplevelsen ved et sykehjem for å se om det var mulig å få til en positiv endring som kunne inspirere og motivere til endring ved andre sykehjem. Sammen med kostøkonom Erlend Eliassen ved Nygård sykehjem løftet vi maten og måltidsopplevelsen ved et sykehjem og dokumenterte det hele med film. Målet var å inspirere pleie- og kjøkkenpersonalet ved norske sykehjem. Prosjektet skulle vise seg å ha interesse langt utover denne målgruppen.

Oppsummering

Filmen er lagt ut på egen server slik at den kan lastes ned både som hel film og med temabaserte sekvenser. Målet er nå å jobbe for et nasjonalt løft av eldremåltidet inspirert av kjøkkenløftet som er gjennomført i Danmark i regi av Købenahvns Madhus. Det er gjennomført møter med representanter Kost- og ernæringsforbundet, matleverandører samt Mat- og landbruks departementet. Målet er å etablere et kjøkkenløft-nettverk i Norge. Filmen brukes nå også i undervisning av kokker og pleiepersonale.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ønsket å lage ti filmsekvenser hvor vi fokuserte på noen hovedutfordringer knyttet til mat og måltidene. Et viktig utgangspunkt var å intervjue de eldre om deres opplevelse av mattilbudet ved intsitusjonen vi skulle filme. Vårt inntrykk var nemlig at de sjelden eller aldri blir spurt om hva de ønsker å spise og hva de forbinder med et godt måltid. Beboerne satt stor pris på å bli spurt og var positive til vårt prosjekt. Etter en grundig kartlegging og gjennomgang av utfordringer basert på tidligere undersøkelser (se referanseliste i selve rapporten) samt intervjuer med de eldre og personalet, starte vi opptakene høsten 2014. I løpet av fem opptaksdager fanget vi opp mange og relevnante situasjoner. Med over tretten timer råmateriale ble etterabeidsprosessen svært omfattende. Vi fikk god hjelp både av referansegruppen og samarbeidende organsisasjoner til å reflektere og gi innspill på innholdet. Vi oppdaget allerede i denne fasen en stor interesse for tema. Alle poengtert viktigheten av dette prosjektet og takket oss for vårt engasjement.

Resultater

Responsen på prosjektet Bedre Institusjonsmat har vært overveldende. Den har inspirert helsemyndigheter til å sette tema på dagsorden og resultert i lokale aktiviteter på kommune- og fylkesnivå over hele Norge. Prosjektet har bidrat til at det er etablert fagnettverk hvor kokker- og pleiepersonale nå jobber sammen til beste for de eldre på deres institusjon. Filmen var også et viktig element i den nasjonal konkurransen Gylne måltidsøyeblikk i regi av Landbruks- og matdepartementet.

Antall personer i målgruppen

10000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Extrastiftelsen_2016.pdf

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Mange eldre er feil- og underernærte. Delikat og sunn mat er en kilde til trivsel og velvære.

2. Målsetting
Forebygge sykdom og feil- underernæring og øke trivsel hos eldre som bor på institusjon gjennom måltidene.

3. Målgruppe
Ansvarlige og ansatte ved institusjonskjøkken som lager mat til eldre.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Sammen med mesterkokk Odd Ivar Solvold ønsker vi å produsere ti filmsekvenser til inspirasjon for ansvarlige og ansatte ved institusjonskjøkken som lager mat til eldre. Med utgangpunkt i et gjennomsnittlig matbudsjett ønsker vi med filmene å gi tips og råd om gode og næringsrike råvarer, menyforslag, kostholdsinformasjon, smak og smakskombinasjoner, sesongvariasjoner av frukt og bær, kjøtt og fisk, samt tilpassede menyer ved særlige behov/helseproblemer. Filmene tar utgangspunkt i en ukemeny.

5. Prosjektets betydning
Å inspirere kjøkkenpersonale vil utvilsomt ha en god effekt på maten som serveres ved norske eledreinsitusjoner og bidra til at en større andel av de 150.000 måltider som serveres hver dag fører til bedre matopplevelser som vil forebygge mistrivsel og feil- /underernæring.

6. Framdriftsplan

Vinter/vår 2014:
Research, kartlegge forskning, intervjue personale og eldre, etablere samarbeid med fagpresse og publiseringsplattformer (intranett), finne institusjon, produksjonsforberedelser.

Vår/sommer 2014:
Manusutvikling, evaluering av manus, opptak.


Høst/vinter 2014:
Etterarbeid og lansering, invitere og presse til smaksprøve. Publisere filmene på relevante intranett, nettsteder og egen youtube.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Extrastiftelsen_2016.pdf

Prosjektleder/forsker

Jarle Eskedal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Bedre institusjonsmat for eldre
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Cynergi AS
Beløp Bevilget
2014: kr 725 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet