Sanse-/ trivselshage ved Ringsaker bo

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunnen for prosjektet
Beboere, som i stor grad er rammet av demenssykdom i ulike faser, er i dag lite ute i frisk luft. Dette skyldes bl.a. bemanningssituasjon og at det ikke finnes noe naturlig uterom å slippe beboere ut i på egen hånd. Personalet ved Ringsaker bo i Moelv som ligger i

Ringsaker kommune har et stort ønske om å få innredet et hensiktsmessig og skjermet uterom. Pårørende føler samme behov og skulle ønske at sine i større grad kunne være mer utendørs i trygge omgivelser.
Det finnes i dag ikke midler til å realisere et slikt uterom gjennom kommunale budsjetter.

Flere av Nasjonalforeningens demensforeninger i Hedmark og Oppland har samhandlet med sykehjem og andre behandlingsinstitusjoner for å realisere sansehager, mimre- og huskerom etc. Dette har gitt et verdifullt supplement og skapt større livskvalitet for beboere. Vi er blitt gjort kjent med flere slike sansehager.

Fagernes og Åsen helselag er et lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi har frivillig dugnadshjelp til rådighet for å realisere et slikt uteareal/sansehage. Helselaget har også snakket med pårørende ved institusjonen som kan stille på dugnad. Helselaget vil også evt. engasjere andre frivillige lag og foreninger.2. Prosjektets målsetting
Få realisert en skjermet trivselshage/sansehage. Denne skal være tilrettelagt for demente og rullestolbrukere. Dette skal være en trivelig plass å være for beboere på sykehjemmet, ansatte, pårørende, besøkende/ frivillige som evt. vil være med å fylle hagen med aktivitet. Det er viktig for demente å finne aktivitet med lokal forankring i denne sansehagen. Dette vil gi gjenkjennelse og minner om barndom, oppveksts og sysler for øvrig i sitt tidligere liv. Dette skal være lavterskelaktivitet som krever lite planlegging. Det skal være trygt å kunne slippe beboere ut på egen hånd i denne trivselshagen.

Eksempler på konkrete aktiviteter kan være:
– Ulike planter- i oppbygde bedd, hagestell, rusle rundt, plukke visne blader, poteter, grønnsaker, urter, frukt og bær

– Legge kvister i en komposthaug

– Fuglebrett, hvor man kan mate fugl gjennom året

– Redskapsbod m. vannkanner, en trillebår, vedskjul, muligheter for å stable ved osv.

– En utedo m/generasjoner av kongefamilien på veggen,

– En gammel håndkjerre

– Noe gammelt jakt- og fiskeutstyr hengende på en vegg

– En grill- og bålplass

– En gammel sykkel borte i en krok osv. osv.

3. Prosjektets målgrupper
– Beboere
– Pårørende
– Besøkende/ frivillige
– Personalet4. Prosjektets betydning
Det er godt dokumentert effekten av slike sansehager og annen grønn omsorg både for beboere, personale og ikke mist pårørende og besøkene. En slik sansehage vil utvide målgruppenes handlingsområde/areal for aktivisering betydelig. Det vil skape større livskvalitet for målgruppene og ikke minst bidra til større ro i avdelingene. Pasienter som stadig er på dørene og vil ut, kan nå slippes ut i frisk luft.
Vi håper vårt initiativ vil smitte over på andre lokale lag og foreninger og skape tilsvarende samhandling mellom lokale sykehjem. Vi håper vår sansehage skal bli til mønster for andre.5. Framdriftsplan
MAI

08:
Søknad og prosjektbeskrivelse sendes Helse- og rehabilitering.
MAI- DES. 08:
Sansehage planlegges og forprosjekt startes.
APR – HØST 09:
Dugnad gjennomføres, sansehage bygges og taes i bruk.
DES 09:
Sluttrapport og regnskap utarbeides.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0230.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag

Bakgrunn
Beboere ved Ringsaker bo var før prosjektet lite ute i frisk luft. Dette skyldtes bemanningssituasjonen og at det ikke fantes noe naturlig uterom å slippe beboerne ut i på egen hånd. Det fantes ikke midler til å realisere et slikt uterom gjennom kommunale budsjetter til tross for at personalet hadde ønske om dette.

Målsetting for prosjektet
Målsettingen var å realisere en skjermet sanse-/trivselshage for mennesker rammet av demens og tilrettelagt for rullestolbrukere. Det skulle bli et trygt og trivelig uterom både for beboere på sykehjemmet, ansatte, pårørende og besøkende/frivillige som skulle være med å fylle hagen med aktivitet. Innholdet i hagen skulle gi gjenkjennelse og minner om barndom og oppvekst og sysler for øvrig i sitt tidligere liv.

Gjennomføring
Prosjektet ble gjennomført i et nært samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen- Fagernes og Åsen helselag og ansatte ved demensavdelingen. Helselaget har bidratt med ca. 600 timer frivillige dugnadshjelp under realiseringen. Frivillige har satt opp gjerder, snekret og tilrettelagt det meste. Det er innkjøp tjenester til bl.a. asfaltering. Det er gjennom prosjektet gitt en rekke gaver/ gjenstander fra befolkningen/ frivillige. I forbindelse med innkjøp av materialer etc. har Fagernes og Åsen helselag oppnådd betydelige rabatter.

Resultater
En relativt stor skjermet trivselshage/ sansehage er realisert i tråd med målsettingen.
Beboere kan nå trygt slippes ut på egen hånd. Dette har blitt et trivelig uterom for beboere på sykehjemmet, for ansatte, pårørende og besøkende/frivillige. Innholdet i hagen gir gjenkjennelse og minner om barndom og oppvekst og sysler for øvrig i sitt tidligere liv. Pasienter som stadig er på dørene og vil ut, kan nå slippes ut. Det rapporters nå fra ansatte og pårørende at dette uterommet påvirker sinnsstemningen, bidrar til større livskvalitet for målgruppene og at mange beboere nå oppleves roligere.

Videre planer
Gjennom prosjektet er det utviklet et mgt. godt samarbeid mellom Fagernes og Åsen helselag, demensavdelingen ved Ringsaker bo og andre frivillige. Fagernes og Åsen helselag har som målsetting at dette samarbeidet skal fortsette. Det er planer om et supplement av beplantning etc. i sanse-/trivselshagen våren 2010. Fagernes og Åsen helselag ønsker å delta i videre utvikling, vedlikehold og bidra til mye bruk av og denne sansehagen.

Prosjektleder/forsker

Astrid Brandbu

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Sanse-/ trivselshage ved Ringsaker bo
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2009: kr 80 000
Startdato
20.04.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet