Hverdagsgleder og praktisk hjelp for deg over 65 år

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at Nasjonalforeningen Sør-Varanger demensforening har sett behovet for å gi de eldre i vår kommune en ekstra oppmuntring og hjelp i hverdagen. Mange er ensomme eller har liten sosial omgang. Vi ønsker å bidra til at flere eldre kommer seg ut av huset og ut blant folk. Vi har lange vintre her nord, og da er det ekstra vanskelig for ensomme eldre å komme seg ut.

Koronapandemien og frykten for å bli smittet gjør nok også til at mange vegrer seg for samvær med andre. Vi ønsker å berike deres liv med trygge og gode opplevelser.

Demensforeningen samarbeider med Hverdagshjelpen AS som har kompetanse på akkurat dette. De tilbyr hjelp til praktiske ting og besøk i deres hjem, ledsagelse til f eks legebesøk, gå på kafe, på biblioteket eller delta på sosiale arrangementer. I et lite lokalsamfunn er det gode muligheter for å treffe på kjente hvis du går på en kafe eller er ute på en av kommunens mange gangstier. Slike hverdagsgleder mener vi vil bety mye for de som får anledning til dette. Alle trenger å bli sett og få kjenne på godfølelsen etter en god samtale rundt en kaffekopp.

Målgruppen er alle over 65 år, både de som bor hjemme og de på institusjon. Beboerne i omsorgsboliger og på sykehjem som ikke har pårørende får sjelden komme seg ut.

Dette tilbudet vil vi gjøre kjent gjennom lokalavisene, sosiale medier og via kommunens hjemmetjeneste og institusjoner. Oppstartsmøtet med Hverdagshjelpen er avholdt og planleggingen for fremdriften er avklart. Prosjektet starter opp i desember og vil vare til midlene er brukt opp og avsluttes senest 31.12.21.

Prosjektleder

Kirsten Greiner Ovesen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Hverdagsgleder og praktisk hjelp for deg over 65 år
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
27.11.2020