Diagnostisering av risikobarn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I avhandlingen blir terminfødte og premature spedbarns utvikling av prospektiv kontroll ved blunking til et virtuelt objekt på kollisjonskurs og ved griping av en leke i bevegelse studert

I avhandlingen blir terminfødte og premature spedbarns utvikling av prospektiv kontroll ved blunking til et virtuelt objekt på kollisjonskurs og ved griping av en leke i bevegelse studert. Formålet er å undersøke hvilke informasjonsvariabler spedbarn bruker når de skal utføre presist timede bevegelser. Prospektiv kontroll handler om å være i forkant og oppdage hva som kommer til å skje forut i tid, slik at man kan unngå kollisjoner eller kontrollerte kollisjoner kan gjennomføres.

 

I en rekke eksperimenter, der det brukes både kryss-seksjonell og longitudinell design, blir terminfødte og premature spedbarn mellom 22 og 48 uker (korrigert alder) testet på oppgaver der de utfører et forsvarsblunk til et virtuelt objekt på kollisjonskurs og griper en leke i bevegelse. Kort fortalt viser resultatene at de yngste spedbarna hovedsakelig bruker strategier basert på vinkel (eller ekvivalenten avstand) eller hastighet når de utfører bevegelser som krever presis timing. Ved bruk av disse strategiene risikerer man å gjøre feil, noe som er reflektert i at spedbarna har et høyt antall mislykkede forsøk når oppgavene blir vanskeligere på grunn av økende fart/akselerasjon. Med økende alder bytter spedbarna til en strategi basert på tid som tillater vellykket gjennomføring uavhengig av hvor vanskelig oppgaven er.

 

Samlet viser resultatene fra blunking og griping at behovet for en mer robust strategi fører til et skifte i strategibruk som gjør at spedbarna blir i stand til å utføre bevegelser som er bedre timet. Disse studiene er blant få studier som fokuserer på utvikling hos spedbarn over tid, og som viser at en utvikling i spedbarns perseptuelle system muliggjør bevegelser som er bedre tilpasset det miljøet de lever i, samtidig som man kan studere timing hos premature spedbarn som er i en høy risikogruppe for nevrologiske forstyrrelser. Resultatene bidrar til en økt forståelse av prosessene som ligger til grunn for koblingen mellom persepsjon og motorikk hos både friske, sunne spedbarn og spedbarn som er i en høyrisikogruppe.

 

Avhandlingen er finansiert med midler fra Helse og Rehabilitering via Nasjonalforeningen for folkehelsen og fra NTNU.

 

Doktorgradsavhandling:

Kayed NS (2009) Development of prospective control of blinking and catching in full-term and preterm infants. NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, ISBN 978-82-471-3344-6 (elektronisk versjon).

 

Artikler:

Kayed, NS & Van der Meer ALH (2009) “A longitudinal study of prospective control in catching by full-term and preterm infants.” Experimental Brain Research, 194, s. 245-258.

 

Kayed, NS, Farstad H & Van der Meer ALH (2008) ”Preterm infants’ timing strategies to optical collisions.” Early Human Development, årg. 84, s. 381-388.

 

Kayed NS & Van der Meer ALH (2007) “Infants’ timing strategies to optical collisions: A longitudinal study.” Infant Behavior and Development, 30, s. 50-59.

 

Kayed NS & Van der Meer ALH (2000) “Timing strategies used in defensive blinking to optical collisions in five- to seven-month-old infants.” Infant Behavior and Development, 23, s. 253-270.

Prosjektleder/forsker

Nanna Sønnichsen Kayed

Hovedveileder

Audrey van der Meer

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Diagnostisering av risikobarn
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2001: kr 430 000, 2002: kr 223 000, 2003: kr 690 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.10.2006
Status
Avsluttet