På gyngende grunn

Demensforeningen tar sine medlemmer med på båttur.

Ålesund og omegn demensforening skal ta med sine medlemmer på båttur. Turen går tur retur fra Ålesund til Ona. På turen er det med lokalkjente guider som forteller og deler kunnskap fra området. Anledningen brukes også for å dele nyheter om demenssykdommer.

– Mange av våre medlemmer er oppvokst ved havet, har vært fiskere eller seilt ute. Tilknytningen til havet er stor, så vi håper at alle får glede av reisen, forteller prosjektleder Britt von Løwensprung.

Skal lage bok

Om bord i båten Bruvik skal personer med demens og deres pårørende oppleve nærmiljøet på sjøen, skape minner og relasjoner. Turen skal fotograferes og bevares i en bok som deltakerne kan se i for å ta vare på minnet.

– Personer med demens kan være urolige, og har større frihet til å bevege seg og se seg om i en båt enn i en buss. Dette vet vi fra en tidligere båttur som fikk strålende tilbakemeldinger, forteller Løwensprung.

Ut av hjemmet

På turen får hjemmeboende personer med demens komme seg ut av hjemmet, samtidig som deres pårørende får et pusterom i hverdagen.

– Responsen på planleggingen har vært god og vi håper turen vil gi bedre relasjoner mellom deltakerne og større forståelse rundt demenssykdommer, sier Løwensprung.


Søknadssammendrag

Målgruppe: Pårørende til personer med demens sykdom, og de som er rammet av demens diagnoser i Ålesund og omegn.

Målsetting: Båttur til bydelen som ligger lengst nord i Ålesund kommune. For at turen skulle bli vellykket trengte vi å få flere ting på plass:

En god båt: Valget ble MS Bruvik, en «fjordabåt» med kjent og trygt mannskap. Båten blir bestilt med forbehold 6/6 -2021
Guider: Ole Mikal Ellefsen som skal fortelle om farvannet vi ferdes i bestilt; september 2020. Pluss lokal guide på Ona som skal bestilles mars 2021.

Bespisning: Middag om bord, kaffe og kake på Ona fyr, bestilles januar 2021.

Fotobok: Sjekket lokal fotohandler om levering av fotobok. Fotoboka blir for å bla i minner i etterkant. Dette hjelper på at en har noe å snakke om, og dra fram gode minner, og en har noe som andre, venner og familie, kan bla i, og snakke om. Dette er viktig i demensomsorgen.

HMS: Bygge et team som skal ivareta sikkerhet og Corona regler om bord Bruvik.

Bakgrunn: Meget god erfaring fra tidligere tur med MS Bruvik. Her kan alle bevege seg om bord, og mannskapet behandler alle med stor verdighet.

Da vi hadde dette på plass laget vi søknad til DAM via Nasjonalforeningen for folkehelsa. Styret i Ålesund og omegn Demensforening, hadde flere møter og alt ble sjekket flere ganger, og vi fant det forsvarlig å lage søknaden. Dette arbeidet er tidkrevende, men nøye og lærerikt.

Forventet resultat: Søknad er innvilget, og vi har store forventninger om at turen blir vellykket. «På gyngende grunn» er en tittel i litt dobbel betydning. Båtturen er det ene, og husken det andre, men dette kan bidra til at turdeltagerne skaper gode felles minner og minner med andre i samme situasjon.

Prosjektleder

Britt von Løwensprung

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
På gyngende grunn
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 106.300
Startdato
02.11.2020