Opplæring og erfaring-demens

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det var uklart hvor mange instanser i offentlig og frivillig regi som gir personer med demens og deres pårørende et systematis

Det var uklart hvor mange instanser i offentlig og frivillig regi som gir personer med demens og deres pårørende et systematisk tilbud om opplæring i Norge. Prosjektets mål var å kartlegge ulike typer tilbud og hvilke erfaringer som er gjort. Vi fant få instanser som har aktivitet på dette feltet, og nesten all virksomhet foregår i regi av frivillige organisasjoner. Resultatene av kartleggingen viser imidlertid at nesten ingen opplæringstiltak i Norge er rettet mot personen som har demens, og at behovet for å prøve ut modeller for dette er stort. Prosjektet har resultert i en praktisk idébok som kan brukes av alle initiativtakere som ønsker å sette i gang denne type tiltak. Boken har også tatt med kortfattede erfaringer fra andre nordiske land.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Engh

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Opplæring og erfaring-demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2001: kr 500 000
Startdato
01.03.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet