HLR for alle

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Innføring av hjertestartere som standardutstyr i ambulansene og betydningen av opplæring i tidlig hjerte-lunge-redning viste ø

Innføring av hjertestartere som standardutstyr i ambulansene og betydningen av opplæring i tidlig hjerte-lunge-redning viste økt overlevelse etter plutselig hjertestans. Dette førte til stor etterspørsel etter kurs om disse emnene.

 

Undertegnede, som hadde vært med på opplæring av ambulansepersonell etter NOU 76 og tatt instruktør/hovedinstruktørkurs gjennom Norsk Luftambulanse, laget derfor en prosjektsøknad der vi hadde som målsetning å arrangere 150 hjerte-lunge-redningskurs, med gjennomsnittlig 8 kursdeltakere, i løpet av tre år. Kursene skulle ha ansatte i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, frivillige organisasjoner, primærleger, ambulansepersonell og øvrige interesserte som målgruppe. Prosjektet fikk innvilget 1.390.000,- kroner totalt på tre år fra Helse og Rehabilitering.

 

Da prosjektet var over viste tallene at det var holdt 182 kurs med 1464 kursdeltakere. Kursene var fordelt mellom basale hjerte-lunge-redningskurs av tre timers varighet, instruktørkurs på seks timer, avanserte hjerte-lunge-redningkurs med bruk av enkle hjelpemidler på seks timer og til slutt kurs med bruk av halvautomatiske defibrillatorer på 12 timer. Det ble anskaffet ”hjertestartere” i flere kommuner og apparater som hadde stått ubenyttet ble igjen tatt i  bruk etter ny opplæring.

 

Prosjektet blir ikke videreført da utgiftene blir for store og inntektene for små. Det er i dag liten tradisjon for å betale for denne type opplæring.

Prosjektleder/forsker

Kolbjørn Thun

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
HLR for alle
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 470 000, 1999: kr 460 000, 2000: kr 460 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
01.03.2001
Status
Avsluttet