I have dementia-jeg har demens

I samarbeid med

Søknadssammendrag

I have dementia – Jeg har demens
Tilgjengelig informasjon om demens – for de som selv har demens
– på engelsk
– på lydfil, norsk og engelsk
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Nasjonalforeningen jobber for at samfunnet skal legge forholdene til rette slik at personer med demens skal få et godt liv. Nasjonalforeningen har mye informasjonsmateriell om demens både til personer som har demens og til pårørende, blant annet en serie på seks brosjyrer laget for de som har demens. Vi søker herved prosjektmidler for å gjøre dette informasjonsmateriellet tilgjengelig for mennesker som ikke har norsk som morsmål ved å oversette serien til engelsk. Vi ønsker også å gjøre informasjonsmateriellet tilgjengelig for mennesker som har problemer med å lese. Dette vil vi gjøre ved å lage lydfiler av brosjyrene på både norsk og engelsk.
Brosjyrene vi ønsker å oversette og lage lydfiler av er:
-Hva er demens
-Å leve med demens
-Praktiske råd og hjelpemidler
-Dine rettigheter og det offentlige støtteapparatet
-Bilkjøring og demens
-Demens før pensjonsalder
Målsettingen med prosjektet er å øke tilgjengelighet på informasjon om demens for de som selv har sykdommen. Målgruppen er personer med annet morsmål enn norsk som selv har demens i tidlig fase av sykdommen. Svaksynte og andre som av forskjellige årsaker er lesesvake vil ha nytte av lydfilene. Prosjektet vil bestå av oversettelse og opptrykk av 6 forskjellige brosjyrer, samt innlesning og lydfiler av de samme brosjyrene. Ansvar for prosjektledelse og oppfølging av oversetter, studio og innlesere vil bli ivaretatt av fagavdelingen i Nasjonalforeningen og vil være organisasjonens egenandel i prosjektet. Lydfilene vil deretter bli lagt ut på våre nettsider, www.demensliv.no. De oversatte brosjyrene vil bli trykket opp i ca 3000 eksemplarer av hver av de 6 brosjyrene. Ved å oversette serien til engelsk vil vi nå en større gruppe enn om vi valgte enkelte andre språk. De fleste som ikke har norsk som morsmål har som oftest engelsk som sitt andre språk. Ved å lage lydfil av de samme brosjyrene på både norsk og engelsk, økes tilgjengeligheten på god informasjon om demens for en sårbar gruppe som kan ha problemer med å lese på grunn av sykdom. Vi treffer også de av våre nye landsmenn som synes norsk og engelsk er vanskeligere å lese enn å høre på. I tillegg økes tilgjengeligheten for også andre grupper, som f eks svaksynte.
Framdriftsplan: Første halvdel 2013: Oversettelse av de seks ulike brosjyrene til engelsk. Andre halvdel 2013: Studiotid, innlesing, redigering og ferdigstilling av lydfiler. Filene legges ut på www.demensliv.no og markedsføres. Opptrykk av brosjyrene, utsendelse og distribusjon.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0250.pdf

Sluttrapportsammendrag

Living with dementia – information for people with dementia
Å leve med demens – informasjon til deg som har en demenssykdom
Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi jobber for at samfunnet skal legge forholdene til rette slik at personer med demens skal få et så godt liv som mulig. Nasjonalforeningen har mye informasjonsmateriell om demens både til personer som har demens og til pårørende, blant annet en serie på seks brosjyrer laget for de som har demens. I prosjektet ønsket vi å gjøre dette informasjonsmateriellet tilgjengelig for mennesker som ikke har norsk som morsmål ved å oversette serien til engelsk. Vi ønsket også å gjøre informasjonsmateriellet tilgjengelig for mennesker som har problemer med å lese. Dette gjorde vi ved å lage lydfiler av brosjyren på både norsk og engelsk. Temaheftene vi ønsket å oversette og lage lydfiler av var: Hva er demens, Å leve med demens, Praktiske råd og hjelpemidler, Dine rettigheter og det offentlige støtteapparatet, Bilkjøring og demens, Demens før pensjonsalder. Målsettingen med prosjektet var å øke tilgjengeligheten på informasjon om demens for de som selv har sykdommen. Målgruppen var personer med annet morsmål enn norsk som selv har demens i tidlig fase av sykdommen. Svaksynte og andre som av forskjellige årsaker er lesesvake vil ha nytte av lydfilene. Utgangspunktet for prosjektet var å oversette og trykke opp 6 forskjellige brosjyrer, samt innlesning og lydfiler av de samme brosjyrene. Tidlig i prosjektperioden ble det klart at det var gunstig å lage en samlebrosjyre av de seks temaheftene. Dette var fordi vi i samme periode hadde gjort tilsvarende på de tre samiske språk. Det ble derfor en endring i forhold til prosjektsøknaden; i stedet for oversettelse av 6 brosjyrer ble det laget en større samlebrosjyre som ble oversatt. Lydfilene ble lagt ut på våre nettsider, www.nasjonalforeningen.no. Brosjyren ble trykket opp i et opplag på 5000 eksemplarer. Ved å oversette til engelsk, når vi en større gruppe enn om vi valgte ut enkelte andre språk. Mange som ikke har norsk som morsmål har ofte engelsk som sitt andre språk. Ved å lage lydfil av de samme brosjyrene på både norsk og engelsk, økes tilgjengeligheten på god informasjon om demens for en sårbar gruppe som kan ha problemer med å lese på grunn av sykdom. I tillegg økes tilgjengeligheten for også andre grupper.

Prosjektleder/forsker

Liv Anita Brekke

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
I have dementia-jeg har demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2013: kr 260 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet