Depresjoners neurobiologi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom basalforskere innen nevrobiologi og forskere innen klinisk psykiatri, og tar sikte på å

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom basalforskere innen nevrobiologi og forskere innen klinisk psykiatri, og tar sikte på å integrere kunnskap fra basal og klinisk nevrobiologisk forskning i klinisk psykiatrisk forskning. Prosjektet ser på sammenhengen mellom depresjoner, nevrotransmittere, søvn og døgnrytme. Innen basalforskning har vi sett på betydningen av nevrotransmitteren serotonin for søvn og depresjon. Vi har testet ut en dyremodell for depresjon. Nevrotransmitterfunksjon før og etter søvndeprivasjon har vært undersøkt. Hensikten har vært å få innsikt i hvordan funksjonen endres i relevante hjernedeler, og hvordan antidepressiv behandling påvirker denne funksjonen.


Dette kan gi innblikk i hvilke funksjonsendringer som ligger bak de depresjonsliknende trekkene i dyremodellen, og kan dermed gi øket forståelse av sykdomsutviklingen ved depressive lidelser hos mennesker. Det er en sterk kobling mellom depresjon, søvn og døgnrytme. Prosjektet har derfor prøvd å øke forståelsen av dette samspillet. I de kliniske prosjektene har sammenhengen mellom søvn og døgnrytme vært spesielt studert. Effekt av lysbehandling på ulike søvn­ og døgnrytmeforstyrrelser har vært utprøvd, blant annet ved nattarbeid i Nordsjøen og ved søvnvansker hos eldre pasienter på sykehjem.


Betydningen av ikke-medikamentelle råd ved søvnvansker er utprøvd. Vi har også lagt vekt på utstrakt popularisering av emnet, slik at ny kunnskap om søvn, depresjon og døgnrytme når ut til folk flest. Dette er oppnådd bl.a. ved å legge ut informasjonssider om disse temaene på internett (www.nettdoktor.no).

 

Publikasjoner:

Portas, C.M., Bjorvatn, B. & Ursin, R. 2000, ”Serotonin and the sleep/wake cycle: special emphasis on microdialysis studies.” Progress in Neurobiology nr. 60, s. 13-35.

 

Sørensen, E., Bjorvatn, B. & Ursin R. 2000, ”Sleep-wake effects following the selective 5-HT1A receptor antagonist p-MPPI in the freely moving rat.” Behavioural Brain Research

nr. 114, s. 31-38.

 

Bjorvatn, B. 2000, “Langvarige søvnvansker – kan de behandles ?” Tidsskr Nor Lægeforen årg. 120, nr. 5, s. 579-582.

 

Bjorvatn, B., Fornal, C.A., Martín, F.J., Metzler, C.W. & Jacobs, B.L. 2000, ”Venlafaxine and its interaction with WAY 100635: effects on serotonergic unit activity and behaviour in cats.” Eur J Pharmacolo nr. 404, s. 121-132.

 

Prosjektleder/forsker

Bjørn Bjorvatn

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Depresjoners neurobiologi
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 460 000, 1999: kr 237 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet