Sang og aktivitet for demente

Minigolf og musikkterapi skal gi fellesskap, opplevelser og hverdagsglede for eldre på Fosshagen ressurssenter.

I prosjektet skal de blant annet etablere en minigolf-bane, som skal bidra til sosialisering og hygge for deltakerne. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Vi ønsker at de som har hjemmet sitt og hverdagene sine på Fosshagen ressurssenter skal ha fine opplevelser og livsglede.

Prosjektleder Else Frisell

Fosshagen ressurssenter er et senter for personer med demenssykdom og for rehabilitering. Som resultat av delvis stenging i forbindelse med smittevern i koronatid har tilgangen på sosiale sammenkomster med sang og musikk blitt betydelig redusert. Dette gjelder også tilbudet av trenings- og trimgrupper.

Sangstund og minigolf

Prosjektet er bygget opp av to delprosjekter. Del én innebærer musikkterapi og sangstund i grupper som tilrettelegges for deltakerne og i tråd med smittevernhensyn.

Det andre delprosjektet er aktivisering og fysisk aktivitet gjennom minigolf. Dette gir også et sosialt fellesskap.

– Vi ble inspirert av en pub med innendørs minigolfbane, det var som å være på campingtur på 70-tallet, forteller Frisell.

Minigolfbanen skal utformes slik at den tilrettelegger for- og motiverer til aktivitet ute og inne hele året.

Bidrar til gode dager

Det er kjent at sang og musikk kan hjelpe personer med demenssykdom, samt redusere symptomer på angst og depresjon. Prosjektet vil derfor legge til rette for aktivitet som beboere og pårørende kan gjøre sammen.

– Vi ser frem til et økt tilbud av opplevelser for både «kropp og sjel» som kan bidra til gode dager for beboere, brukere og pårørende på Fosshagen, forteller Frisell.


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Fosshagen ressurssenter er et senter for personer med demenssykdom og for rehabilitering. Som resultat av delvis stenging i forbindelse med smittevern i koronatid har tilgangen på sosiale sammenkomster med sang og musikk blitt betydelig redusert. Dette gjelder også tilbudet av trenings- og trimgrupper.

Lier Demensforening har i samarbeide med Fosshagen ressurssenter søkt midler for å bidra til å legge til rette for meningsfulle aktiviteter i denne spesielle tiden. Aktivitetene skal blant annet erstatte noe av tilbudene som frivillige lag og foreninger normalt tilbyr.

Målsetning
Vi ønsker at de som har hjemmet sitt og hverdagene sine på Fosshagen i størst mulig grad skal leve gode liv og delta i givende fellesskapet.

Deltakere
Beboere og brukere ved Fosshagen ressurssenter og deres pårørende. Besøksvenner sammen med beboere.

Metode
Ukentlige sangsamlinger i avdelingene ved fagperson innen musikk og helse. Enetimer til spesielt sårbare beboere. Musikk og gruppestørrelse tilrettelagt for deltakerne. Pårørende og primærkontakter er sentrale i samarbeid om tilrettelegging og evaluering.

4 hulls minigolfbane: Utforming og plassering skal legger til rette for økt motivasjon for aktivitet ute og inne hele året. 1- 2 elementer vil brukes inne i vinterhalvåret. HC-tilpasning.

Tidsplan
2020 Innkjøp av utstyr
Innleie musikkterapeut
2021 vinter Oppstart sang, evaluering, tilpasning
Åpning mini-golf-bane innendørs
2021 Vår Åpning utendørs mini-golf-anlegg i samarbeid med frivillige

Forventede resultat
Økt tilbud av opplevelser for både «kropp og sjel» som kan bidra til gode dager for beboere, brukere og pårørende.

Det er kjent at sang og musikk kan hjelpe personer med demenssykdom. Studier viser at sang og musikk kan redusere symptomer på angst og depresjon (forskning.no 7.9.2020).

Felles opplevelser er viktig for tilhørighet og trivsel. Vi ser det derfor som viktig å legge til rette for aktivitet som beboere og pårørende kan gjøre sammen. Minigolf-anlegget vil være et av disse.

Prosjektleder/forsker

Else Frisell

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiv hverdag og fellesskap i koronatid
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 253.150
Startdato
03.10.2020