Trivsel i grønne omgivelser

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å bidra til aktivisering og stimulering av beboere på Vågåheimen alders- og sjukeheim, og særlig de som er rammet av demens. Vågåheimen har en fin sansehage, men for få tiltak for å stimulere beboerne. Etableringen av et drivhus i tilknytning til sansehagen og kjøkkenet tenkes å gi de en mulighet til å finne tilbake til gammel kunnskap og minner og på den måten bidra til å gi dem en mer meningsfylt hverdag. Der det også vil bli etablert sitteplasser i en lun, grønn, og god atmosfære.
Planter og hage er noe som mange har syslet med gjennom livet og vil kunne kjenne seg igjen i denne aktiviteten.

Det forventes positive virkninger både for den enkelte beboer, men også for pårørende. Vissheten om at en mor, en far eller andre i nær familie med behov for omsorg og pleie ved en institusjon har gode opplevelser i hverdagen forventes å ha betydning for hele familien.
Etablering av et drivhus forventes å kunne gi et slikt bidrag.
Prosjektgruppen består av styret i Vågå Demensforening sammen med ledelsen ved Vågåheimen v/ leder Marianne Stadeløkken. Styret i Vågå Demensforening består av tidligere og nåværende pårørende til familiemedlemmer med demens. Prosjektet ledes av Styreleder i Vågå Demensforening Kai Valbjør.

Vårt ønske er å komme i gang med nødvendig fundamentering i desember 2021, men dette er væravhengig. Vi forventer ellers å ha fullført montering, innredning, og våronn med såing og planting i midten av mai 2022.

Vi vil ha en oppsummering og evaluering i november/desember 2022

Prosjektleder

Kai Valbjør

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trivsel i grønne omgivelser
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 85.127
Startdato
15.11.2021