Det ustabile plakket

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Nesten en tredjedel av ischemiske hjerneinfarkter (slag) er forårsaket av blodpropp fra et ustabilt plakk (åreforkalkning) fra halspulsåren (carotis arterien). Utvelgelsen av pasienter til kirurgisk fjerning av dette plakket slik at hjerneinfarkt kan forhindres er basert på utdatert forskning.

Målsetting

Målet er å evaluere nye metoder for avbildning av plakk i arteria carotis (halspulsåren). I tillegg å finne metoder som kan identifisere carotis plakk som har høy risiko for hjerneinfarkt slik at dette kan forebyggende behandling kan igangsettes.

Design, metode, materiale

Prospektiv studie (ser framover) som inkluderer pasienter med plakk i arteria carotis. Både pasienter som har hatt hjerneinfarkt forårsaket av emboli (propp) fra plakket (symptomatiske) og symptomatiske pasienter blir inkludert.

Gjennomføring

Studien er gjennomført i henhold til protokoll. Vi har i tillegg lagt til en studie (publikasjon 4) der utkomme etter hjerneinfarkt for pasientgruppen ble funnet å være knyttet til blodnivåer av metabolitter (stoffskifteprodukter) fra tarmbakterier. Vi har siden fått midler til et utvidet prosjekt for å undersøke dette nærmere.

Resultater

Vi kunne vise i studiene at plakk som ga hjerneinfarkt hadde høyere andel betennelse sammenlignet med plakk som ikke ga symptomer og at denne betennelsen kan visualiseres på PET undersøkelse (bilder som viser aktivitet i celler og vev) av carotis arterien. I tillegg viste vi at MR undersøkelse av carotis arterien kan visualisere vev i carotis plakk forbundet med høyere risiko for hjerneinfarkt.

Samarbeidspartnere

David Russell-veileder Mona Skjelland-veileder Mona Elisabeth Revheim og Kjersti Johnsrud-PET senteret, tolkning av PET bilder Helge Scott-histologiske analyser av plakk Per Kristian Hol- tolkning av MR bilder Bente Halvorsen- sentral i planlegging og utførelse av 4.artikkel.

Videre planer

Jeg her nå ansatt som postdoktor og har 2 stipendiater som jobber videre med prosjektet. Vi undersøker videre sammenhengen mellom tarmbakterier og risiko for hjerneinfarkt (PhD prosjekt). I tillegg har vi et prosjekt der nye ultralydmetoder for å visualisere ustabile plakk undersøkes. Disse studiene er en forlengelse av mitt dokorgradsarbeid.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært et godt administrativt samarbeid med søkerorganisasjonen underveis i prosjektet.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Skagen, K. (2016) Carotid atherosclerosis: imaging and indicators of plaque instability. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Skagen, K., Johnsrud, K., Evensen, K., Scott, H., Krohg-Sørensen, K., Reier-Nilsen, F., Revheim, M. E., Fjeld, J. G., Skjelland, M. & Russell, D. (2015) Carotid plaque inflammation assessed with 18F-FDG PET/CT is higher in symptomatic compared with asymptomatic patients., Int J Stroke, 10, 730-736.
https://doi.org/10.1111/ijs.12430

Johnsrud, K., Skagen, K., Seierstad, T., Skjelland, M., Russell, D. & Revheim, M.-E. (2017) 18F-FDG PET/CT for the quantification of inflammation in large carotid artery plaques. J Nucl Cardiol., Dec 5.
doi: 10.1007/s12350-017-1121-7

Skagen, K., Evensen, K., Scott, H., Krohg-Sørensen, K., Vatnehol, S. A., Hol, P. K., Skjelland, M. & Russell D. (2016) Semi-automated MRI assessment of carotid plaque lipid content. J Stroke Cerebrovasc Dis., 25, 2004-2010.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.01.043

Skagen, K., Trøseid, M., Ueland, T., Holm, S., Abbas, A., Gregersen, I., Kummen, M., Bjerkeli, V., Reier-Nilsen, F., Russell, D., Svardal, A., Karlsen, T. H., Aukrust, P., Berge, R. K., Hov, J. E. R., Halvorsen, B. & Skjelland, M. (2016) The carnitine-butyrobetaine-TMAO pathway and its association with cardiovascular mortality in patients with carotid atherosclerosis.Atherosclerosis.247, 64-69

Sluttrapport/artikler (pdf)

Doktorgradsavhandling.pdf
PET JohnsrudSkagen.pdf
PET Skagen.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Skagen, K. (2016) Carotid atherosclerosis: imaging and indicators of plaque instability. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Skagen, K., Johnsrud, K., Evensen, K., Scott, H., Krohg-Sørensen, K., Reier-Nilsen, F., Revheim, M. E., Fjeld, J. G., Skjelland, M. & Russell, D. (2015) Carotid plaque inflammation assessed with 18F-FDG PET/CT is higher in symptomatic compared with asymptomatic patients., Int J Stroke, 10, 730-736.
https://doi.org/10.1111/ijs.12430

Johnsrud, K., Skagen, K., Seierstad, T., Skjelland, M., Russell, D. & Revheim, M.-E. (2017) 18F-FDG PET/CT for the quantification of inflammation in large carotid artery plaques. J Nucl Cardiol., Dec 5.
doi: 10.1007/s12350-017-1121-7

Skagen, K., Evensen, K., Scott, H., Krohg-Sørensen, K., Vatnehol, S. A., Hol, P. K., Skjelland, M. & Russell D. (2016) Semi-automated MRI assessment of carotid plaque lipid content. J Stroke Cerebrovasc Dis., 25, 2004-2010.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.01.043

Skagen, K., Trøseid, M., Ueland, T., Holm, S., Abbas, A., Gregersen, I., Kummen, M., Bjerkeli, V., Reier-Nilsen, F., Russell, D., Svardal, A., Karlsen, T. H., Aukrust, P., Berge, R. K., Hov, J. E. R., Halvorsen, B. & Skjelland, M. (2016) The carnitine-butyrobetaine-TMAO pathway and its association with cardiovascular mortality in patients with carotid atherosclerosis.Atherosclerosis.247, 64-69

Prosjektleder/forsker

Karolina Ryeng Skagen

Hovedveileder

David Russel

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Det ustabile plakket
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 47 000, 2010: kr 527 000, 2011: kr 605 000
Startdato
16.12.2008
Sluttdato
01.06.2013
Status
Avsluttet