Aterosklerose og inflammasjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Inflammasjon spiller en sentral rolle både ved åreforkalkning og akutt hjerteinfarkt

Bakgrunn: Inflammasjon spiller en sentral rolle både ved åreforkalkning og akutt hjerteinfarkt. Uttrykket av en rekke inflammasjonsmarkører endres ved slike tilstander. Nivåene av disse markørene kan måles i blodbanen og vil kunne gjenspeile inflammasjonsprosessen både lokalt og systemisk. Ulike behandlingsformer kan påvirke inflammasjonsnivået og dermed åreforkalkningen og infarktprosessen.

 

Målsetning: I dette doktorgradsarbeidet, som utgår fra Senter for Klinisk Hjerteforskning og Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, har vi målt konsentrasjonen av inflammasjonsmarkører hos pasienter med stabil angina pectoris og akutt hjerteinfarkt, og undersøkt hvordan nivåene påvirkes av ulike behandlingsformer. I tillegg har vi undersøkt effekten av stamcelletransplantasjon på hjertefunksjon hos pasienter med akutt hjerteinfarkt.

 

Resultater: I det første arbeidet fant vi at aspirin 160 mg daglig reduserer inflammasjonsnivået sammenlignet med warfarin-behandling hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt uten at dette ga utslag i de kliniske endepunkter. I den neste studien viser vi at clopidogrel (Plavix) 75 mg x 1 reduserer inflammasjonen på lik linje med aspirin (Albyl-E) 160 mg x 1 hos pasienter med stabil koronar hjertesykdom. Videre viser vi at akutt hjerteinfarkt per se medfører betydelig økt inflammasjon i den akutt fasen sammenlignet med pasienter med stabil angina pectoris som gjennomgikk samme form for utblokking og stentimplantasjon.

 

I det siste arbeidet, som var et samarbeidsprosjekt med Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, fant vi i en randomisert, kontrollert studie hos pasienter med akutt hjerteinfarkt ingen effekt på hjertets funksjon av å gi benmargsceller (stamceller) inn i kransåren. Imidlertid fant vi økt inflammasjon hos pasienter som fikk stamcellebehandling, noe som kan få betydning for når og hvordan stamcellene eventuelt bør gis.

 

Vitenskapelig betydning: Doktorarbeidet har økt vår kunnskap om inflammasjon i hjertets kransårer og hvordan denne inflammasjonen påvirkes av ulike behandlingsformer, samt effekten av stamcellebehandling ved akutt hjerteinfarkt.

 

Doktorgradsavhandling:

Solheim S (2008) Inflammation in various stages of coronary heart disease. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-880-7 Nr. 569.

 

Artikler:

Solheim S, Arnesen H, Eikvar L, Hurlen M & Seljeflot I (2003) “Influence of aspirin on inflammatory markers in patients after acute myocardial infarction.” Am J Cardiol, årg. 92, s. 843-845.

 

Solheim S, Pettersen AA, Arnesen H & Seljeflot I (2006) “No difference in the effects of clopidogrel and aspirin on inflammatory markers in patients with coronary heart disease.” Thromb Haemost, årg. 96, s. 660-664.

 

Solheim S, Grøgaard H, Hoffmann P, Arnesen H & Seljeflot I (2008) “Inflammatory responses after percutaneous coronary intervention in patients with acute myocardial infarction or stable angina pectoris.” Scand J Clin Lab Invest, iFirst Article:1-8.

 

Lunde K, Solheim S, Aakhus S, Arnesen H, Abdelnoor M, Egeland T, Endresen K, Ilebekk A, Mangschau A, Fjeld JG, Smith HJ, Taraldsrud E, Grøgaard HK,Bjørnerheim R, Brekke M, Muller C, Hopp E, Ragnarsson A, Brinchmann JE & Forfang K (2006) “Intracoronary injection of mononuclear bone marrow cells in acute myocardial infarction.” N Engl J Med, årg. 355, nr. 12, s. 1199-1209.

 

Solheim S, Seljeflot I, Lunde K, Aukrust P, Yndestad A, Grøgaard H K, Aakhus S, Forfang K & Arnesen H (2008) “Inflammatory responses after intracoronary injection of autologous bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction.” Am Heart J., 155(1):55.e1-9.

Prosjektleder/forsker

Svein Solheim

Hovedveileder

Harald Arnesen

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Aterosklerose og inflammasjon
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000
Startdato
01.11.2004
Sluttdato
01.11.2007
Status
Avsluttet