Opplevelsessti på Vivre gård

I samarbeid med

Søknadssammendrag

«INN PÅ TUNET» – DAGTILBUD FOR ELDRE OG DEMENTE PÅ VIVRE GÅRD FRA 1 JUNI 2009.
Vi er den eneste gården i Bjugn kommune som har blitt plukket ut av Fosen distriktsmedisinske senter, Demensforeningen i Fosen, Landbrukskontoret samt Bjugn kommune til å være med på et 3 årig prøveprosjekt med dagtilbud for eldre og demente. I dette ligger det at

5 hjemmeboende eldre og demente kommer på gården to dager i uken for å holde på med aktiviteter som passer den enkelte. Her er det for det vesentligste fantasien som setter begrensninger i forhold til hva man ønsker å gjøre disse dagene.

HVA SØKER VI OM OG HVORFOR?
Vi søker om midler til etablering av en opplevelsesti for å tilrettelegge for at eldre og demente kan ferdes til fots i områdene på og rundt gården.
På stien vil det være tradisjonelle vekster som forhåpentligvis vil vekke assosiasjoner fra gamle dager med muligheter for en prat på en benk i nærheten for å mimre litt. Frukttrær og bærbusker, rennende vann, fiskedam, paviljong, gammel bebyggelse med dertil hørende antikke gnenstander,

Drilsvatnet med robåt, samt gapahuk og bålplasser med benker hører også med.

Fysisk aktivitet, og kontakt med dyr og natur viser seg å ha god helsemessig virkning på de aller fleste. Vi ønsker at gården skal være et godt sted å være. For oss peker symbolikken i navnet Vivre som betyr ”å leve”, på mer enn det å eksistere. Å ta seg tid til å nyte livet og leve i nuet er noe vi mener er verd å sette fokus på.

Vi søker om midler til vår opplevelsessti fordi vi mener at den i større grad vil bidra til at eldre og demente som er på gården kommer seg ut og kan få sansseinntrykk og fysisk aktivitet i nærområdet. Opplevelsesstien åpner for individuelle forskjeller både med hensyn til inntrykk og hvor fysisk krevende del av stien man velger.GÅRDEN.
Vivre gård er den eldste gården i Vallersund og har et historisk preg med flere bygninger er fra 1800 tallet. Driften er profesjonell økologisk melkeproduksjon. Vi har et dyrevennlig løsdriftsfjøs med kyr, kviger og kalver. I tillegg har vi to katter, en hund samt kaniner, høns og en hane på gården. For oss er det viktig at gården er i full drift og at de som kommer hit skal få oppleve en ekte gård.

HVEM ER VI?
Vi er 4 personer som er tilknyttet gården. Hilde og Ståle er gift og eier gården. Hilde på 38 er daglig leder, jurist, mastergrad i offentlig administrasjon og ledelse samt coach, Ståle på 42 er flyger i Satens Luftambulanse, med en turnusordning som gjør det mulig å legge inn

en ikke ubetydeligg egeninnsats på gården. Reidar på 61 er far til Hilde og pensjonert vaktleder fra Trondheim politidistrikt og frivillig altmuligmann på gården.

Hans Olav på 29 er agronom og gårdsarbeider.Vi har en ledig kapasisitet og et ønske i tillegg til at naboer og venner ønsker å delta for å få til den gården vi ønsker å ha i forhold til tilgjengelghet for ldre og demente samt andre som ønsker å oppleve det ekte årdsliv på landet.

Vi ser det som en stor fordel at vi som har tilknytnng til gården har forskjellig arbeids-, utdannings- og livserfaring. I tilleg er det slik vi ser det en fordel med forskjellig alderssammensetning. På denne måten er vi istand til å få frem forskjellige synspunkter og erfaringer samt at det vil være enklere for andre å komme inn i gårdsmiljøet når vi har forskjellig alder m.m.

BUDSJETT M.M.
Utgiftene som står oppført går for det vesentligste med til å dekke grunnarbeid for beplantning, planter samt utarbeidelse av en flere hundre meter lang sti med en bredde på 120 cm tilrettelagt for
rullestolbrukere.Mht. inntekter så har vi ført opp 150 000,- pr. år. Dette er det beløp som Fosen Distriktsmedisinske senter har satt av ut 2009 for dekning av utgifter til gården.

Fysak Bjugn har allerede gitt støtte til å sette opp en gapahuk ved opplevelsesstien. Frivillige har påtatt seg å sette den opp.

Kvestor står for regnskapet m.m.

OM DENNE SØKNADEN
Vi håper på en velvillig behandling av søknaden og skulle ytterlige opplysninger eller befaring være nødvendig så er det bare å ta kontakt med Hilde Bratlien på mobil 90 61 11 03.Med

vennlig hilsen

Oss på Vivre gård.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0409.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Bratlien

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Opplevelsessti på Vivre gård
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Vivre gård m. fl.
Beløp Bevilget
2010: kr 270 000, 2011: kr 100 000
Startdato
03.05.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet