Helseatferd blant skolebarn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Tidligere undersøkelser har vist at forekomsten av psykosomatiske symptomer, som hodepine, magesmerter, irritabilitet og nedst

Tidligere undersøkelser har vist at forekomsten av psykosomatiske symptomer, som hodepine, magesmerter, irritabilitet og nedstemthet, er relativt stor blant skolebarn.

 

Et hovedmål for prosjektet var å studere psykososiale forhold ved skolemiljøet, herunder mobbing, og den betydningen slike faktorer kan ha for elevenes helse og velvære.

 

To ulike aspekter ved helsebegrepet er undersøkt, psykosomatiske symptomer og subjektivt velvære. Det er brukt spørreskjemadata fra elever i alderen 13-15 år. Disse deltar i WHO-prosjektet ”Helsefremmende skoler”.

 

Resultatene viser at øket grad av skolestress er relatert til større risiko for symptomer og lavere grad av subjektivt velvære hos elevene. Resultatene viser også at elever som opplever støtte fra lærere og medelever, har mindre risiko for symptomer og større velvære. Dessuten viser forskningsrapporten at stress, i form av skolefremmedgjøring, øker risikoen for mobbing av medelever, mens sosial støtte minsker denne risikoen. Blant mobbeofrene er det en øket risiko for symptomer. Resultatene viser også at øket grad av elevaktivitet i timene reduserer opplevelsen av stress og øker opplevelsen av sosial støtte.

 

Forskningsrapporten konkluderer med at psykososiale forhold ved skolen ser ut til å ha sammenheng med elevenes helse og velvære. Helsefremmende tiltak bør derfor kunne rettes mot forbedringer i skolemiljøet.

 

Doktorgradsavhandlingen:

Natvig, G.K. 2002, Health and Well-being among School Adolescents. Associations between Psychosocial Factors and Subjective health: Consequences for School Health Promotion. Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet. ISBN 82-7788-126-6

 

Artikler:

Natvig, G.K., Albrektsen, G., Anderssen, N. & Qvarnstrøm, U. 1999, “School-related stress and psychosomatic symptoms among school adolescents.” Journal of School Health årg. 69, nr. 9, s. 362-368.

 

Natvig, G.K., Albrektsen, G. & Qvarnstrøm, U. 2001, ”School-related stress experience as a risk factor for bullying behavior.” Journal of Youth and Adolescence  årg. 30, nr. 5, s. 561-575.

 

Natvig, G.K., Albrektsen, G. & Qvarnstrøm, U. 2001, ”Psychosomatic symptoms among victims of school bullying.” Journal of Health Psychology årg. 6, nr. 4, s. 365-377.

 

Natvig, G.K., Albrektsen, G. & Qvarnstrøm, U. 2003, ”Associations between psychosocial factors and happiness among school adolescents.” International Journal of Nursing Practice  nr. 9, s. 166-175.

 

Natvig, G.K., Albrektsen, G. & Qvarnstrøm, U. 2003, ”Methods of teaching and class participation in relation to perceived social support and stress experience: Modifiable factors for improving health and well-being among the students.” Educational Psychology årg. 23, nr. 3, s. 261-274.

Prosjektleder/forsker

Gerd Karin Natvig

Hovedveileder

Ulla Quarnstrøm

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Helseatferd blant skolebarn
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1999: kr 410 000, 2000: kr 410 000, 2001: kr 430 000
Startdato
01.02.1999
Sluttdato
01.04.2002
Status
Avsluttet