Blå omsorg

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Sansestimulering og ivaretakelse av det særegne ved kystkulturen. Et prosjekt der aldersdemente og barn og ungdommer jobber sammen. Ivaretakelse av de resursene de aldersdemente har samtidig som de lærer dette bort til unge. Ideen bak dette er å øke livs kvaliteten til de aldersdemente gjennom mestring, livsglede, gi de mulighet til å kunne være sammen med barn og unge, samtidig som de får vedlikeholdt sine resurser og at gamle tradisjoner læres videre til den yngre generasjonen. Barnehage og skole har jobbet sammen med aldersdemente, lært å lage mat, bearbeide mat, høstet av de godene som naturen gir å brukt dette i matlagingen.

 

Vi har i gjennom prosjektet sett at det er mulig å gjøre dette, at barn/unge og aldersdemente kan jobbe i lag å lære ting av hverandre. Prosjektet har vist at man ved hjelp av stimulering av de aldersdementes sanser så har de uante resurser som de kan lære bort, samtidig som de hele tiden gjør ting som de lykkes i, dette er ting de har gjort å mestret før å det er ikke borte bare litt gjømt. Prosjektet har vært et svært godt tilbud for de aldersdemente. Det er svært synd at dette ikke videreføres, men mangel på kommunale penger og personell er årsaken til dette.

Prosjektleder/forsker

Hege Martinsen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Blå omsorg
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2005: kr 300 000
Startdato
01.05.2005
Sluttdato
30.06.2006
Status
Avsluttet