Skrammerudstuas nye liv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn for prosjektet: Trøgstad og Båstad Helselag har fått et gammelt hus, Skrammerudstua, av Trøgstad kommune, da gården det sto på skulle selges. Stua skulle rives, dersom Helselaget ikke var interessert. Helselaget har brukt stua i vel 30 år til hyggetreff for eldre hver uke i sommerhalvåret. Det ble stilt tomt til disposisjon på Trøgstad Bygdemuseum, under forutsetning at Helselaget sto for utgifter til riving, flytting og gjenoppbygging.

2) Prosjektets målsetting og målgrupper: Målet er at Skrammerudstua skal få “nytt liv” og fortsatt være et treffsted for eldre m.fl. med servering, underholdning og liv i stua. I tillegg til friske eldre er det tenkt at demente kan benytte stua, mimre over yngre dager i det gamle miljøet. Barn fra skoler og barnehager skal inviteres til besøk og aktivitetsdager, få høre historier fra “gamle dager”, få smaksprøver fra “oldemors kjøkken”. Treff på tvers av generasjoner.

4) Prosjektets betydning: Videreføring av et godt fungerende sosialt tiltak for eldre, som har pågått i Helselagets regi i vel 30 år. Utvide tilbudet til å gjelde tiltak for demente, mimring i gammelt miljø. Tilbud til barn i barnehager og skoler, fortelle historier og gi smaksprøver fra “oldemors kjøkken”. Treff på tvers av generasjoner i et koselig, gammelt miljø, som en sjelden opplever i nye bosteder i dag. Videreføre kultur med hus og mat fra oldemors tid. Trivsel for alle generasjoner, økt livskvalitet. Mulighet for tiltak større deler av året.

5) Framdriftsplan: Startet i 2007 med nedriving, merking, flytting og oppbevaring. Bearbeidet tomt, pukking, isolert og støpt såle for tømmerkasse. I 2008, bygge tømmerkasse med borda og pappa tak, må søkke til 2009. Håper på “drahjelp” til innvendig og utvendig bygging med bl.a. toalett. Sannsynlig å bruke noe dugnadsinnsats, som er vanskelig å beregne, ellers er arbeidene beregnet til ca. kr 500 000.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0233.pdf

Sluttrapportsammendrag

1. Bakgrunnen for prosjektet / Målsetting: Trøgstad og Båstad Helselag hadde fått et gammelt hus, Skrammerudstua, av Trøgstad kommune, da gården der det sto skulle selges. Stua skulle rives, dersom Helselaget ikke var interessert. Helselaget hadde brukt stua i vel 30 år, til hyggetreff for eldre, hver uke i sommerhalvåret. Det ble stilt tomt til disposisjon på Trøgstad Bygdemuseum, forutsatt at Helselaget sto for utgifter til riving, flytting og gjenoppbygging.
Målet var at Skrammerudstua skulle få “nytt liv” og fortsatt være et treffsted for eldre m.fl. med servering, underholdning og liv i stua, og videreføring av et godt fungerende sosialt tiltak for eldre i et gammelt miljø, med historier og smaksprøver fra “oldemors” kjøkken”. Utvide til treff på tvers av generasjoner i et koselig, gammelt miljø.
2. Arbeidet startet i 2007 med nedriving av stua, merking, flytting og oppbevaring av deler. Bearbeidet tomt på Trøgstad Bygdemuseum med pukk, isolerte og støpte såle for tømmerkasse i 2008. Bygget tømmerkasse med borda og pappa tak, måtte søkke til 2009. Håpet på økonomisk “drahjelp” til innvendig og utvendig gjenoppbygging. Helselagets leder, Lolan Skjennem, fikk god kontakt med Karl-Tore Ness, som også er med i museumsstyret. Han kontaktet lokale bedrifter, hvor mange var positive til å gi materialer, eller gjøre et arbeid i prosjektet. Han skaffet også frivillige hjelpere, som har gjort en stor dugnadsinnsats, i tillegg til Lolans mann og andre bekjente.
3. Vi var så heldige å få kr 250 000 fra Helse og Rehabilitering til prosjektet. Takket være det, og flere ivrige dugnadsarbeidere med Karl-Tore Ness, som primus motor, kunne stua gjenoppstå som planlagt, og innvies 30.5.2010, dog noe forsinket p.g.a. mindre midler enn forutsatt.
4. Ukentlige sommertreff ble åpnet i juni 2010. I tillegg har det vært besøk av barnehager og skoleklasser til avtalte tider, med historier og smaksprøver fra “oldemors kjøkken”, treff på tvers av generasjoner. Stua blir også leid ut til foreningsmøter og jubileer ved behov, noe som er med å finansiere driften, i tillegg til sommerutlodningen. Skrammerud-stua har dermed fått “nytt liv”. Helselaget har ansvar for vedlikehold og drift ved et ansvarlig styre, som velges av årsmøtet.

Prosjektleder/forsker

Jorunn Strønes

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Skrammerudstuas nye liv
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2009: kr 250 000
Startdato
01.03.2009
Sluttdato
01.03.2010
Status
Avsluttet