Inspirasjonssamling lokallag og likepersoner

Søknadssammendrag

Etter enda en høst og vinter med pandemi ser vi behov for å gi våre lokallag en inspirasjons-samling. Mange har gitt uttrykk for at det er tungt å komme i gang igjen med aktivitet. I tillegg har vi invitert våre likepersoner, samt tilrettelagt for en egen samling for dem.

Vårt mål med samlingen er å bidra til ny giv og aktivitet for vår, sommer og høst. Med mye nytt til inspirasjon og nytte tenker vi at det å samles kan ha en positiv effekt. Tiden er inne for å komme i gang igjen med aktivitet.

Vi har aldri samlet våre likepersoner før, og ønsker å knytte sterkere bånd mellom dem, oss og lokallagene. De er en ressurs som vi må inkludere i større grad enn hva vi gjør i dag, og vi trenger rekruttere yngre likepersoner.

Målgruppe og deltakere på inspirasjonssamlingen er tillitsvalgte og medlemmer fra våre helselag og demensforeninger, samt våre likepersoner.

Vår metode er ulike foredrag, diskusjoner og dialog. Vi skal også ha en politisk paneldebatt med tanke på kommunevalget i 2023, for å vise hvordan vi kan jobbe helsepolitisk lokalt. Sosialt samvær er også en viktig del av samlingen, og hvor erfaringsutvekslinger pågår, og nye samarbeidsprosjekter oppstår.

Tidsplan er fra kl.11.30 lørdag 23.4 til kl.14.00 søndag 24.4.

Forventet resultat er at informasjon og foredrag gir ny kunnskap og inspirasjon til ny aktivitet og engasjement i lokallagene. Vi ønsker også at lokallagene våre knytter kontakt seg i mellom, og inngår samarbeid på ulike områder. Samarbeid øker synlighet og frivillig engasjement.

Prosjektleder

Elisabeth Skarderud

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Inspirasjonssamling lokallag og likepersoner
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 160.000
Startdato
08.04.2022