Aktivitet og trivsel hjemmeboende demente og beboere på Vågåheimen

Søknadssammendrag

Nasjonalforeningen Vågå Demensforening ønsker å aktivisere eldre, særlig med de med demens, i en, særleg nå, vanskeleg og sårbar situasjon. Fysisk aktivitet er dokumentert å ha en positiv effekt også på den mentale helsen.

Vi vil ta i bruk Motiview, som er et motivasjons- og aktivitets-verktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk, kognitiv og sosial aktivitet basert på minnefremkalling. Det brukes video, musikk og lyd, og brukeren kan “sykle” gjennom kjente trakter, og dette kan oppleves med familie og venner. I tillegg til den sosiale effekten oppnår man også både fysiske og mentale helsegevinster.

Målsetting og resultat er i neste omganger å gi denne gruppen mulighet til å leve gode og meningsfylte liv lenger, og også ha positive ringvirkninger for familie/pårørende og samfunnet ellers. Tiltaket vil også kunne ha en langsiktig positiv effekt på både brukere, familie og samfunn fordi det vil være mulig for brukerne å bo lengere hjemme og kanskje unngå opphold på en institusjonsplass ett eller flere år.

Deltakerne er brukere av dagsenter for hjemmeboende personer med demens i Sjårdalen, og beboere ved demensavdelingen ved Vågåheimen alders og sjukeheim. Pr i dag er det 15-16 brukere/beboere på disse avdelingene, men personer med diagnosen demens i kommunen er langt høyere og er forventet å stige betraktelig de nærmest tiårene. Vågå kommune ved Vågåheimen alders- og sjukeheim, og styrere ved dagtilbudet for hjemmeboende demente i Sjårdalen vil stå for gjennomføringen.

Vi forventer å starte prosjektet nå på våren 2021 så snart utstyret er levert og installert og at erfaringer og resultat kan oppsummeres våren 2022.

Prosjektleder

Kai Valbjør

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivitet og trivsel hjemmeboende demente og beboere på Vågåheimen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 296.612
Startdato
02.03.2021