Miniutstilling for sykehjem, dagsenter og dagaktiviteter– del 2

Søknadssammendrag

Prosjektets mål er å gi beboere på sykehjem og brukere av dagsenter og dagaktivitetstilbud for personer med demens et utstillingstilbud i en Korona-hverdag med få kulturopplevelser. Prosjektet går ut på å videreføre og videreutvikle miniutstillinger som lånes til, settes opp på og brukes av sykehjem.

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Hutchison

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Miniutstilling for sykehjem, dagsenter og dagaktiviteter– del 2
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022