Miniutstilling for sykehjem, dagsenter og dagaktiviteter– del 2

Søknadssammendrag

Prosjektets mål er å gi beboere på sykehjem og brukere av dagsenter og dagaktivitetstilbud for personer med demens et utstillingstilbud i en Korona-hverdag med få kulturopplevelser. Prosjektet går ut på å videreføre og videreutvikle miniutstillinger som lånes til, settes opp på og brukes av sykehjem.

Prosjektleder

Ragnhild Hutchison

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Miniutstilling for sykehjem, dagsenter og dagaktiviteter– del 2
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022