Vesten som hjelper til fortsatt aktivitet

«Takk for at du holder avstand» står det på refleksvestene som skal bidra til fortsatt aktivitet utendørs i Nasjonalforeningens lokallag.

Alle Nasjonalforeningens lokallag kan få fem gratis refleksvester for å bidra til å øke aktiviteter utendørs igjen. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å bidra til økt trygghet, fysisk aktivitet og turglede med egne turvester, tilpasset den aktuelle situasjonen. Å holde fysisk avstand til andre er et av hovedtiltakene for å begrense koronasmitte. Hundretusener av nordmenn tilhører grupper som på grunn av alder eller underliggende sykdommer, er særlig utsatt for å bli alvorlig syke  av koronasmitte.

– Vi har fått meldinger om frykt og usikkerhet for å oppholde seg utendørs, og håper vestene kan være et bidrag til å minske bekymringene, skriver Nasjonalforeningen på sine hjemmesider.

Langvarige tiltak for risikogruppene

De sårbare i risikogruppene vil være blant de siste som kan leve som normalt. Kanskje så mange som èn av tre må regne med at tiltakene for å begrense risiko for smitte vil vare særlig lenge. Mange har meldt behov til om tiltak for å øke oppmerksomheten om viktigheten av fysisk aktivitet nå. For å ivareta fysisk og psykisk helse i denne perioden, er det viktig å ha mulighet for å komme seg ut, møte andre, gjøre nødvendige ærend, gå turer og få luft og bevegelse.

– Medlemmer i våre lokallag som bruker vestene i forbindelse med utendørs aktiviteter kan bidra til å spre trygghet, med vestene med synlig oppfordring til å følge smittevernråd om å holde avstand, skriver Nasjonalforeningen.

For mange i de utsatte gruppene vil det å møte folk utendørs – på avstand – være eneste mulighet for sosial omgang, fysisk aktivitet og å for å få gjennomført nødvendige ærend.

Trygg mosjon

Med vester med påskriften «Takk for at du holder avstand!» blir man minnet om betydningen av å holde avstand. Slik vil flere oppleve det trygt å gå en tur ut og få litt mosjon og påfyll av lys og luft.

– Vi ønsker å bruke refleksvester, som er et tydelig tegn på oppmerksomhet knyttet til risiko, men samtidig ha et positivt og høflig budskap som alle kan være formidlere av. Vi vil gjøre det mulig for alle å bidra til også denne dugnaden, at alle trygt kan ferdes utendørs. Vi vil bygge ned utrygghet som gjør at folk blir inne, når de heller burde vært ute.

Refleksvesten har logo og påskriften «Takk for at du holder avstand!». Lokallag som ønsker å benytte vestene kan sende en epost til Nasjonalforeningen sentralt (ekspedisjonen@nasjonalforeningen.no). Lokallagene kan få fem vester gratis gjennom prosjektet. Utover det er det mulig å kjøpe vester.

Se også nyhetssaker om «Takk for at du holder avstand»-vesten:

Nrk Østlandssendingen tv

Nrk Østlandssendingen radio (cirka fem minutter ut i sendingen)

Nrk Kveldsnytt (ca 07:25)


Sluttrapportsammendrag

Vi fikk produsert vester i et opplag på 1400 stykker. Produksjonen ble forsinket pga korona, men førte ikke til færre bestillinger av den grunn. Det ble bestilt 1280 vester fra egen organisasjon og i tillegg var det 120 som ble kjøpt av eksterne som ønsket vesten til eget bruk.

Målsettingen om å nå ut til 200 lokallag med fem vester til hver ble overoppfyllt og vi nådde også utenfor egen organisasjon. Vi har sett i medieklipp og facebooksposter at vestene er i bruk. I forbindelse med lanseringen ble det et eget innslag i NRK Viken og Kveldsnytt.

Hadde vi visst hvor store forsinkelser koronapandemien fører til i produksjon og forsendelse fra utlandet hadde vi ikke hatt bruk under Hjerteuka i mai som mål, men ettersom dette bare skulle være lanseringen og ikke den generelle bruken, ble det ikke et problem. Forsendelse med Posten i Norge har gått greit som vanlig. Våre egne nyhetsbrev og nettsider har fungert bra for å informere og oppslutningen om tiltaket har vært god.


Søknadssammendrag

Takk for at du holder avstand-vestene skal bidra til at flere trygt tør å bevege seg utendørs under koronapandemien.

Pandemien fører til at flere hundretusener av mennesker i Norge må ta ekstra smittevernhensyn, fordi de på grunn av høy alder eller underliggende sykdom, er i risikogruppen for alvorlig sykdom, dersom de smittes av covid-19. Mange vil av den grunn være mindre i kontakt med andre i lang tid, og har ekstra behov for å komme seg utendørs, både for å være i fysisk aktivitet og for å møte andre på trygg avstand.

Samtidig er mange engstelig fordi de kan oppleve at det å være utendørs fører dem for nær andre som også er ute og går.

Vestene med budskapet «Takk for at du holder avstand» skal brukes av lokallagene i Nasjonalforeningen for folkehelsen i forbindelse med deres aktiviteter. De lanseres i forbindelse med vår koronaalternative Hjerteuke i mai/juni og brukes senere av lokallag som har jevnlige trim- og gågrupper.

Refleksvestene er et tydelig tegn på oppmerksomhet knyttet til risiko, men har samtidig et positivt og høflig budskap som alle kan være formidlere av. Vi vil gjøre det mulig for flere å bidra til dugnaden for at alle trygt kan ferdes utendørs. Vi vil styrke folkehelsa ved å bygge ned utrygghet som gjør at folk blir inne når de ønsker å være ute.

Prosjektleder

Randi Kiil

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Takk for at du holder avstand – VEST
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 90.000
Startdato
30.04.2020