Samer og demens – pårørendearbeid

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjennomført et tre-årig prosjekt for å forbygge overbelastning hos pårørende til samisk

Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjennomført et tre-årig prosjekt for å forbygge overbelastning hos pårørende til samiske pasienter med demens ved å:

·        drive opplysningsvirksomhet gjennom åpne møter, samtalegrupper for pårørende,

·        etablere rådgivningstjeneste på samisk etter likemannsprinsippet,

·        produsere skriftlig informasjonsmateriell.

 

Prosjektet startet med å etablere demensforeninger som skulle bygges opp til å drive tiltakene videre på frivillig basis. Det ble i prosjektperioden etablert demensforeninger i Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana og Kirkenes. Demensforeningene tok gradvis over ansvaret for å arrangere informasjonsmøter, betjene samisk demenstelefon, etablere samtalegrupper og andre tiltak for å kunne støtte pårørende og gi informasjon.

 

Det er utviklet en CD og brosjyre med informasjon på nord-samisk og lulesamisk. Prosjektet vil bli videreført i Nasjonalforeningen for folkehelsens regi.

Prosjektleder/forsker

Jenny Eriksen

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Samer og demens – pårørendearbeid
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2002: kr 350 000, 2003: kr 575 000, 2004: kr 355 000
Startdato
01.04.2002
Sluttdato
31.03.2005
Status
Avsluttet