Omsorg i Midnattsol

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn:


Da Vadsø demensforening fikk vite at det fantes en inngjerdet område tilknyttet omsorgsboligen ved Vadsø Helsesentgers demensavdeling som det desverre ikke er gjort noe med, begynte demensforeningen i samarbeid med kommunens demensteam å legge planer om en sansehage. Vi dannet en gruppe som skal jobbe med å finne frivillige

og andre aktører til samarbeid.

2. Målsetting:
Får vi utført det som planlegges skal vi være igang med de praktiske gjøremålene på våren 2011. For demensforeningen og resten av gruppa, samt ansatte ved avdelingen er hovedmålet at det skal gjennomføres etter planen og at sansehagen skal ivaretas og brukes etter prosjektets slutt.
Det er viktig for oss at det er planlagt og gjennom tenkt.

3. Målgrupper:
Alle beboerne ved Vadsø Helsesenter. Omsorgsbolig, dementavdeling,

daghjems brukere, samt avlastnings pasienter.
Barn,ungdom og andre skal også ha muligheter til å bruke hagen til f.eks underholdning og andre aktiviteter som vil være til glede og hygge for beboerne.

4. Gjennomføring:
Her skal klippes plen,lukes, plantes blomster og lages hekk. En grillsue skal opp, samt benker, bord og en fontene. Flytting av gjerdet slik at det blir bedre tilgjengelighet og oversiktlig for brukerne

og helsepersonell.

5. Betydning:
Sansehagen skal være en plass hvor det skal være trykt å være i. Dette vil bl.a forebygge innaktivitet, og bli en aveksling fra livet innenfor fire vegger. Vi ser for oss noen positive sider under bygging og planting. Tror det vil skape mye nyskjerrighet og glede blant beboerne. De skal inkluderes så fremt det er mulig.

6. Fremdriftsplan:
Vi i gruppa er godt igang med innhenting av priser og tilbud. Mange frivillige er allerede på plss.
Plansjefen og hagehjelpa i kommunen er kontaktet, begge er positve tilsamarbeid..Ansatte gleder seg og vil bidra så langt det lar seg gjøre.

Vadsø kommune tar anvaret for vedlikehold av sansehagen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0304.pdf

Prosjektleder/forsker

Jenny Eriksen

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Omsorg i Midnattsol
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2011: kr 120 000
Startdato
01.06.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet