Omsorg i Midnattsol

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn:


Da Vadsø demensforening fikk vite at det fantes en inngjerdet område tilknyttet omsorgsboligen ved Vadsø Helsesentgers demensavdeling som det desverre ikke er gjort noe med, begynte demensforeningen i samarbeid med kommunens demensteam å legge planer om en sansehage. Vi dannet en gruppe som skal jobbe med å finne frivillige

og andre aktører til samarbeid.

2. Målsetting:
Får vi utført det som planlegges skal vi være igang med de praktiske gjøremålene på våren 2011. For demensforeningen og resten av gruppa, samt ansatte ved avdelingen er hovedmålet at det skal gjennomføres etter planen og at sansehagen skal ivaretas og brukes etter prosjektets slutt.
Det er viktig for oss at det er planlagt og gjennom tenkt.

3. Målgrupper:
Alle beboerne ved Vadsø Helsesenter. Omsorgsbolig, dementavdeling,

daghjems brukere, samt avlastnings pasienter.
Barn,ungdom og andre skal også ha muligheter til å bruke hagen til f.eks underholdning og andre aktiviteter som vil være til glede og hygge for beboerne.

4. Gjennomføring:
Her skal klippes plen,lukes, plantes blomster og lages hekk. En grillsue skal opp, samt benker, bord og en fontene. Flytting av gjerdet slik at det blir bedre tilgjengelighet og oversiktlig for brukerne

og helsepersonell.

5. Betydning:
Sansehagen skal være en plass hvor det skal være trykt å være i. Dette vil bl.a forebygge innaktivitet, og bli en aveksling fra livet innenfor fire vegger. Vi ser for oss noen positive sider under bygging og planting. Tror det vil skape mye nyskjerrighet og glede blant beboerne. De skal inkluderes så fremt det er mulig.

6. Fremdriftsplan:
Vi i gruppa er godt igang med innhenting av priser og tilbud. Mange frivillige er allerede på plss.
Plansjefen og hagehjelpa i kommunen er kontaktet, begge er positve tilsamarbeid..Ansatte gleder seg og vil bidra så langt det lar seg gjøre.

Vadsø kommune tar anvaret for vedlikehold av sansehagen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0304.pdf

Sluttrapportsammendrag

Vadsø Demensforening har et godt samarbeid med kommunens demensteam. I et møte med demensteamet ble det snakket om en «Sansehage» som kommunen ikke hadde, og en gruppe var raskt på plass med en god og detaljert planlegging. Målet var å få laget et godt tilrettelagt «Sansehage». Befaring i området ble gjort, og her så vi store muligheter. Tiden nærmet seg 7.mai og søknadsfristen til Nasjonalforeningen. Avtaler ble gjort med eventuelle samarbeidspartnere og andre aktører. Budsjett skulle på plass, det ble innhentet noen tilbud og priser. Navn, prosjekt tema og helseområdet måtte også på plass. Vi så for oss et prosjekt som kom til og koste en del. Søknad summen ble på kr.160.000. Første oppnådd resultat var at vi fikk tildelt kr.120.000. En aktivitetsplan ble laget. Vi skulle være i gang i mai/juni 2011. Det ble mange lange dager og uker med arbeid. Lokalavisa ble brukt under prosessen. Mandag den 8.august ble «sansehagen» åpnet ved demens og omsorgsavdeling til stor glede for mange. Lokalavisa som var der under åpninga tok mange fine bilder, og et stort oppslag dagen etter.

Prosjektleder/forsker

Jenny Eriksen

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Omsorg i Midnattsol
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2011: kr 120 000
Startdato
01.06.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet