Postkirurgisk skulderfunksjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Metode: Studien er en kartlegging av skulderfunksjonen hos pasienter med hode/hals cancer med spredning til lymfeknutene på ha

Metode: Studien er en kartlegging av skulderfunksjonen hos pasienter med hode/hals cancer med spredning til lymfeknutene på halsen etter gjennomgått halslymfeknutedisseksjon (HLD). Skulderbevegelsen ble målt ved hjelp av et enkelt goniometer, samtidig med at scapulas (skulderbladets) posisjon og bevegelse ble registrert i en todelt undersøkelse med en prospektiv og en retrospektiv del.

 

Materiale: Utvalget i den prospektive studien består av 60 pasienter, hvor 34 fikk utført HLD uten beviselig skade av nervus accessorius, åtte HLD med skade av nerven og 18 pasienter med supraomohyoid HLD. Målingene ble utført preoperativt, tre dager, tre uker, tre måneder og ett år etter operasjon. Etter ett år var det henholdsvis 20, fire og 13 pasienter i de respektive gruppene. Utvalget i den retrospektive delen var 24, hvorav 11 pasienter gjennomgikk HLD uten nerveskade, tre HLD med skade nerveskade og 10 supraomohyoid HLD. Målingene ble gjort ca åtte år etter operasjon.

 

Resultater: I den prospektive studien fant vi en signifikant reduksjon av skulderbevegelsen for alle tre gruppene tredje postoperative dag, og tre uker postoperativt. Etter ett år var det en tendens til fortsatt redusert skulderbevegelse for bevegelsen frem og opp foran kroppen for pasienter med HLD uten og HLD med nerveskade, men ikke for bevegelsen ut til siden og opp. I den retrospektive studien var det signifikant reduksjon av begge skulderbevegelsene for pasienter i gruppen HLD uten nerveskade.

 

Konklusjon: Pasienter som fikk utført HLD fikk forbigående redusert skulderbevegelse. Etter ett år var det i den prospektive undersøkelsen fortsatt en tendens til redusert bevegelse frem og opp foran kroppen for pasienter med HLD uten og HLD med nerveskade. I den retrospektive undersøkelsen var det etter åtte år en signifikant reduksjon av bevegelsesutslagene i skulderen for pasienter med HLD uten nerveskade. Det viste seg at bevegelsesutslagene var mindre affisert hos pasientene som hadde fått fysioterapi med øvelsesbehandling som startet dagen etter operasjon.Vi fant ingen sammenheng mellom type operasjon og scapulas posisjon eller bevegelse. Vi fant heller ingen sammenheng mellom reduksjon av skulderbevegelsen og grad av lateralisering og asymmetrisk scapulabevegelse eller smerter.

Prosjektleder/forsker

Kirsten Aarvaag Storaker

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Postkirurgisk skulderfunksjon
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 146 069, 1999: kr 97 000, 2000: kr 214 000
Startdato
01.05.1998
Sluttdato
01.07.2002
Status
Avsluttet