Prosjekt praksisplass

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det ble søkt midler til prosjektet gjennom Stiftelsen Vestavind på Vigra. Formålet var å drive sosial og kulturell virksomhet for barn, ungdom og andre trengende i samarbeid med det offentlige og frivillige organisasjoner.

 

Prosjektets målsetting:

·        Sosialisering av ungdom gjennom å yte en hjelpefunksjon som fremmer likeverd og ansvarlighet.

·        Å yte praktisk bistand og hjelp til eldre uten økonomisk vederlag.

·        Aktivisering av eldre gjennom å gi dem mulighet til å dele sin livserfaring med yngre.

·        Redusere generasjonskløften mellom eldre og unge.

 

Prosjektets målgruppe: Elever i videregående skole som sto i fare for å falle fra i forhold til skole og arbeidsliv, og hjemmeboende eldre i Giske kommune.

 

Prosjektet var tenkt å forankres i et samarbeid med det lokale helselaget på Vigra, frivillighetssentralen i Giske, oppfølgingstjenesten ved Borgund videregående skole i Ålesund, NAV i Ålesund og hjemmebasert omsorg i Giske kommune.

 

Prosjektet viste seg dessverre å være vanskelig og tungt å gjennomføre i praksis og man fikk ikke til forankringen i skole og i NAV. Prosjektet møtte i tillegg motstand fra helsetjenesten mot at elever med ulike problemer skulle møte eldre.

 

Prosjektet ble avbrutt etter ett år fordi Helse og Rehabilitering ikke fornyet bevilgningen for år 2 på grunn av svak rekruttering til prosjektet både med hensyn til eldre og skoleungdom.

Prosjektleder/forsker

Elias Ryberg

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Prosjekt praksisplass
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Stiftelsen Vestavind
Beløp Bevilget
2008: kr 499 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet