Barnehagene inn i sykehjemmet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Sykehjemmet har ikke tilrettelagt uteareal for aktiviteteter. Det er 2 barnehager i nærområdet som vi ønsker mere inn i sykehjemmet , som via et samarbeid kan aktivisere både barna og de eldre med praktiske aktiviteter knyttet opp mot årstid. Barn og eldre kan gi hverandre gjensidig glede , og de eldre får økt livskvalitet i hverdagen.
2. Målsetting er å få knyttet bånd på tvers av generasjoner. De eldre kan få tilgang til uteaktiviteter i trygge omgivelser, og en mer aktiv hverdag.
3. Beboere og ansatte ved Prestøyhjemmet, barn og voksne ved Prestøya barnehage og ved Einerveien barnehage.
4. Vi planlegger å tilrettelegge utearealet med gjerde rundt for å skjerme omgivelser for de eldre. Utearealet oppgraderes med utemøbler /hammock, innkjøp av høye blomsterkasser

i hensiktsmessig høyde som barn og eldre kan plante blomster, og sette poteter/gulrøtter i. Barnehager og eldre kan på våren bruke hallen på sykehjemmet som” drivhus” for å så frø og stelle planter hele sommeren, (tomat, agurk ol).

Den lokale demensforeningen vil bidra med dugnad for praktisk tilrettelegging av utearealet. Det tenkes avholdt et arrangement /grillfest til innvielse av stedet hvor barnehagene med barn og voksne, demensforeningen, samt pasienter og pårørende inviteres . Videre fremover vil barnehagene kunne følge opp planter sammen med de eldre. De kan komme på jevnlige besøk , og de eldre kan besøke barnehagene da begge ligger i nærmiljøet.
5. På sikt vil dette kunne bidra positivt til å endre holdninger til mennesker med demens. Samspillet mellom barn og eldre vil gi de eldre en hverdag med økt rivsel, bedre nattesøvn og mindre uro. Det vil også gi barna en unik mulighet til å lære om eldre mennesker, hva de lekte som barn , hvilke sanger de sang osv. Og de eldre lære sanger av barna, leker eller ser på når barna leker osv. De samarbeider dessuten om å få blomster og grønnsaker til å vokse og gro , og kan glede seg over resultatet sammen.
6. Ved innvilgelse av midler i november 2010 vil oppsetting av gjerde kunne startes opp i mars/april 2011. Planting av blomsterfrø og grønnsaker gjøres fra april 2011. Innvielse av uteareal slutten av juni 2011. Videreføring av samarbeid mellom barnehager og sykehjem fortsetter fremover.Holdningsskapende arbeid med fokus på aktivitet i sykehjemmet vil være fokusområde i årene videre fremover, samtidig som vi “alminneliggjør” mennesker med demenssykdom for barn og voksne i barnehagene, og fremhever gleder og utbytte ved samvær på tvers av generasjonene.
Prosjekteier vil påse at utearealet vedlikeholdes etter prosjektets slutt. Sykehjemmet har bl.a en gartner.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0300.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnfor prosjektet var et ønske om å tilrettelegge uteareal ved Prestøyhjemmet sykehjem ,samt å få til et samarbeid om aktiviteter mellom 2 barnehager i nærområdet og beboerne på sykehjemmet. Dette for å skape bånd mellom generasjonene og gjensidig glede av aktivitetene.Vi ønsket å skape gode holdninger og respekt hos både voksne og barn.
Det ble søkt om og innvilget midler for å sette opp gjerde rundt uteareal,muring av utegrill, innkjøp av utemøbler og innkjøp av utstyr til planting av blomster og grønnsaker samt andre aktiviteter som feks grillefest.
Søknad ble sendt i samarbeid med den lokale demensforeningen.
Utearealet er ved prosjektslutt tilnærmet ferdigstilt. Det mangler fortsatt porter til gjerdet, men disse vil komme på plass til våren 2013.To ulike uteplasser er laget, slik at det kan benyttes av flere- med utemøbler og grill. Samarbeidet med barnehagene er etablert og vil fortsette videre.Besøk fra barna er det en gang i uken, men barnehagene kommer hver sin uke. Det lages en enkel plan over aktiviteter slik at det er oversiktlig for personellet hva som er tenkt av aktiviteter når barna kommer. Det kan feks være tegning, trim , sang eller baking som står på programmet
I forhold til holdningsskapende arbeid deltar sykehjemmet nå også i et prosjekt “Etisk kompetanseheving” som kjøres via KS på landsbasis. som involverer alle ansatte innenfor pleie og omsorg. Prosjektet med å få barnehagene inn i sykehjemmet har opplevdes som svært positivt både for barn og eldre, og det vil viderføres innenfor ordinær drift.

Prosjektleder/forsker

Grete Bernhardsen

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Barnehagene inn i sykehjemmet
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2011: kr 145 000
Startdato
15.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet