Glemsk, men ikke utenfor

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Eldre med demens i tidlig fase opplever ofte isolasjon, depresjon og angst. Det finnes svært få tilbud til denne gruppen i dag, samtidig som seniorsentre trenger nye tilbud. Nasjonalforeningens erfaringer fra andre prosjekter viser at samtale, aktivitet og sosialt fellesskap med andre i samme situasjon har en positiv effekt på eldre menneskers mestringsevne og livskvalitet. Ved å starte en slik gruppe der eldre møtes, kan vi være med på å dekke et behov vi vet finnes. Samtidig kan det være med på å avstigmatisere demens og gjøre det lettere for denne gruppen og pårørende å ta kontakt.

 

Målsetting: Med dette prosjektet ønsket vi å samle personer som var villig til å dele tanker og bekymringer med andre i samme situasjon, være med på trim og spise sammen. Likemannsutveksling, fysisk aktivitet, sosialt fellesskap var hovedelementer i dette prosjektet som hadde flere mål:

·         Hva skal til for å mestre hverdagen bedre og oppleve livsglede?

·         Er eldresenter en egnet arena?

·         Er et slikt tilbud er avlastende for pårørende og kan det utsette behovet for offentlig hjelp?

·         Kan frivillige lede slike grupper og hva kreves? 

 

Gjennomføring: Frogner Skillebekk seniorsenter ble valgt til begge gruppene. Deltagerne ble rekruttert via lokalaviser og seniorsenteret. De ble samlet i 2 grupper på 6-7 personer og delt opp etter alder (70+/ 80+) samt fysisk funksjonsnivå.Trimmen har bestått av qigong, styrketrening og avspenning.

 

Oppnådd resultat (ifht mål): Gjennom gruppesamlingene har deltagerne uttrykt glede over deltagelsen og stor forventning til hvert møte. Noen av deltagerne sier også at deres fysiske form er bedret. Alle deltagerne synes seniorsenteret er et veldig bra sted å holde en slik gruppe. De påpeker viktigheten av å bli møtt på en god måte, et miljø med mennesker på samme alder, gode lokaler og et sted med god mat. En slik gruppe kan også holdes andre steder dersom disse kriteriene oppfylles iflg deltagerne  

 

Siden få av deltagernes pårørende er involvert, ansees datagrunnlaget for lite til å uttale seg om denne problemstillingen.

 

Frivillige har vært med å lede gruppene siden februar 2010. Det er påkrevet med kursing innen demens og regelmessig veiledning. Det har vært utfordrende å rekruttere gruppeledere.

 

Veien videre: Ansvar for gruppene er overført til Frogner Skillebekk seniorsenter, som viderefører gruppene.

 


 

Prosjektleder/forsker

Eivind Thorp

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Glemsk, men ikke utenfor
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2008: kr 338 000, 2009: kr 323 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet