Endotelial dysfunksjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Høyt blodtrykk og svekket nyrefunksjon er kliniske problemer som rammer opp mot 90% av hjertetransplanterte pasienter

Høyt blodtrykk og svekket nyrefunksjon er kliniske problemer som rammer opp mot 90% av hjertetransplanterte pasienter. Mekanismen bak dette er uklar, men bruk at medikamenter som demper immunforsvaret, samt høye nivåer av signalstoffer i immunapparatet, proinflammatoriske cytokiner, kan påvirke perifere blodårer slik at de trekker seg sammen og dermed øker blodtrykket.. Vi viser i dette arbeidet at hjertetransplanterte har redusert evne til utvidelse av blodårer i perifer sirkulasjon, samt at dette forverrer seg i løpet av det første året etter transplantasjonen. Pravastatin, et kolesterolreduserende medikament, reduserte nivået av pro-inflammatoriske cytokiner samt bedret funksjon av perifere blodårer hos hjertetransplanterte pasienter. Videre viser vi at tilskudd med høye doser ornega-3 fettsyrer i ett år bedrer blodtrykk­ og nyrefunksjons kontroll hos hjertetransplanterte pasienter. Imidlertid fant vi at behandling med høye doser omega-3 fettsyrer hos disse pasientene økte nivået av det pro-inflammatoriske cytokinet TNF-α. Dette må sees på som endring av cytokin profil i pro-inflammatorisk retning og kan ha en negativ effekt på utviklingen av åreforkalkning i det nye hjertet hos hjertetransplanterte pasienter.

 

Doktorgradsavhandlingen:

Holm, T. 2001, Studies on hypertension, peripheral microvascular function and solouble markers of immune activation in heart transplant recipients. Universitetet i Oslo, Rikshospitalet, Institutt for indremedisinsk forskning. ISSN 0803-3668.

 

Artikler:

Holm, T., Aukrust, P., Andreassen, A.K., Ueland, T., Brosstad, F., Frøland, S.S., Simonsen, S. & Gullestad, L. 2000, ”Peripheral endothelial dysfunction in heart transplant recipients: possible role of proinflammatory cytokines.” Clin Transplant nr. 14, s. 218-225.

 

Holm, T., Andreassen, A.K., Aukrust, P., Andersen, K., Kjekshus, J., Geiran, O., Simonsen, S. & Gullestad, L. 2001, ”Omega-3 fatty acids improve blood pressure control and preserve renal function in heart transplant recipients.” Eur Heart nr. 22, s. 428-436.

 

Holm, T., Andreassen, A.K., Ueland, T., Kjekshus, J., Frøland, S.S., Kjekshus, E., Simonsen, S., Aukrust, P. & Gullestad, L. 2001, ”Effect of pravastatin on plasma markers of inflammation and peripheral endothelial function in male heart transplant recipients.” Am J Cardiol nr. 87, s. 815-818.

 

Holm, T., Berge, R.K., Andreassen, A.K., Ueland, T., Kjekshus J., Frøland, S.S., Simonsen, S., Gullestad, L. & aukrust, P. 2001, ”Omega-3 fatty acids enhances tumor necrosis factor -a levels in heart transplant recipients.” Transplantation årg. 72, s. 706-711.

 

Holven, K., Holm, T., Aukrust, P., Christensen, B., Kjekshus, J., Andreassen A.K., Gullestad, L., Hagve, T. A., Svilaas, A., Ose, S. & Nenseter, M.S. 2001, ”Effect of folic acids treatment on endothelium-dependent vasodilation and nitric oxide-derived end products in hyperhomocysteinemic subjects.” Am J Med nr. 110, s. 536-542.

Prosjektleder/forsker

Torbjørn Holm

Hovedveileder

Lars Gullestad

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Endotelial dysfunksjon
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 385 125, 1999: kr 410 000, 2000: kr 410 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
30.04.2001
Status
Avsluttet