Obesogene miljø og overvekt blant unge

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Vektutvikling hos barn har stor betydning for vekt og helse i deres voksne liv. Et usunt kosthold og inaktivitet er hovedårsakene til overvekt blant barn. Det er derfor viktig å vite når gode vaner for kosthold og fysisk aktivitet blir etablert, for å forebygge dårlige helsevaner i voksen alder.

Målsetting

Målet med doktorgradsarbeidet var å studere hvordan vanene for kosthold og inaktivitet endrer seg i perioden der barn utvikler seg til ungdom (11-13 år). Deretter ønsket vi å studere hvilke faktorer i hjemmemiljøet som har betydning for ungdoms kosthold og inaktivitet i denne perioden.

Design, metode, materiale

Intervensjonsstudien ”Helse, ernæring, inaktivitet og aktivitet blant barn og unge” (HEIA) er utgangspunktet for dette prosjektet. Som en del av HEIA studien var 25 skoler inkludert i kohort studien, der elevene i 6 klasser ble kartlagt på 3 tidspunkt; ved 11, 12 og 13 års alder. Disse barna utgjør utvalget for dette prosjektet, der 975 elever deltok da de var 11 år, 970 elever deltok da de var 12 år og 945 elever deltok da de var 13 år. Totalt var det 885 elever som deltok på alle tidspunktene. Disse utgjør 64 % av det opprinnelige utvalget. Data om kosthold og inaktivitet ble samlet inn på alle tidspunkt ved hjelp av spørreskjema. I tillegg svarte både mødrene og fedrene til barna på et tilsvarende spørreskjema om kosthold og inaktivitet. Totalt var 738 av mødrene og 630 av fedrene med i undersøkelsen.

Gjennomføring

Prosjektet hadde som opprinnelig mål «Å studere faktorer i skole- og hjemmemiljøet som har betydning for vektutvikling, kosthold og fysisk aktivitet hos unge i Norge over en 2 års periode». Videre «Å undersøke om kosthold, fysisk aktivitet og vekt har endret eller stabilisert seg i alderen 11 til 13 år». Fordi dataene i HEIA studien allerede var samlet inn, ble også mange av disse målsettingene nådd. Det viste seg imidlertid at skolemiljøet ikke hadde stor betydning for kostholdet til denne gruppen av 11-13 åringer (ref 5), og fokuset for doktorgraden ble derfor på hjemmemiljøets betydning for de vektrelaterte atferdene. Doktorgradsarbeidet ble i hovedsak begrenset til atferdene kosthold og inaktivitet, for at prosjektet skulle være gjennomførbart i løpet av 3 år. Det opprinnelig planlagte seminaret i Nederland for opplæring i statistiske metoder, ble gjennomført i Oslo.

Resultater

Resultatene viste at vanene for inntak av frukt, grønnsaker, snacks, brus og saft allerede er etablert blant barn i 11 års alder. Det er derfor viktig å starte enda tidligere med å danne sunne spisevaner. Foreldrenes rolle i hjemmet var viktig for å redusere inntaket av brus og minske stillesittende skjermtid hos barna. Viktige virkemidler var å være bevisste rollemodeller, å redusere tilgjengeligheten av brus i hjemmet, og å sette grenser for skjermtid.

Samarbeidspartnere

De viktigste bidragsutøvere i de ulike fasene av HEIA studien har vært: veiledere Lene F Andersen og Nanna Lien, også Mona Bjelland, Mekdes K Gebremariam og Knut-Inge Klepp ved Universitetet i Oslo. Samt Sigmund Anderssen, Ingunn H Bergh, May Grydeland og Yngvar Ommundsen ved Norges idrettshøyskole.

Videre planer

Resultatene er publisert i anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, og bidrar derfor som kunnskapsbase for fremtidige intervensjoner og forebyggende arbeid. De longitudinelle dataene bidrar med ny informasjon om det komplekse årsaksbildet knyttet til overvekt og fedme blant barn og ungdom. Denne kunnskapen er etterlyst både nasjonalt av Helsedirektoratet og globalt av WHO, og vil være viktig i det fremtidige arbeidet med helseopplysning og helsefremmende handlingsplaner.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært god kontakt, oppfølging og informasjonsflyt med søkerorganisasjonen. Resultatene har i stor grad ikke vært publiserbare før i siste del av prosjektet, og er derfor relativt nytt. Det har underveis vært prioritert å presentere resultatene ved nasjonale og internasjonale sammenhenger, deriblant faglig forum ved Avdeling for ernæringsvitenskap og internasjonale konferanser som ved det årlige møtet for «International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity» i 2012, 2013 og 2014.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Totland TH (2014) Home environmental influences on adolescents’ energy balance related behaviours – The HEIA chohort study. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-630-7. 2.

Artikler:
Totland TH, Bjelland M, Lien N, Bergh IH, , Gebremariam MK, Grydeland M, Ommundsen Y & Andersen LF (2013) “Adolescents’ prospective screen time by gender and parental education, the mediation of parental influences.” Int J Behav Nutr Phys Act, vol. 10, no. 89, pp. 1-10.
Doi: 10.1186/1479-5868-10-89. 3.

Totland TH, Lien N, Bergh IH, Bjelland M, Gebremariam MK, Klepp KI & Andersen LF (2013) “The relationship between parental education and adolescents’ soft drink intake from the age of 11-13 years, and possible mediating effects of availability and accessibility.” Br J Nutr, vol. 110, no. 5, pp. 926-33.
Doi: 10.1017/S0007114512005946. 5.

Totland TH, Gebremariam MK, Lien N, Bjelland M, Grydeland M, Bergh IH, Klepp K-I & Andersen LF (2012) “Does tracking of dietary behaviours differ by parental education in children during the transition into adolescence?” Public Health Nutr, vol. 16, no 4, pp. 673-82.
Doi: 10.1017/S1368980012003060. 7.

Andre publikasjoner:
Gebremariam MK, Totland TH, Andersen LF, Bergh IH, Bjelland M, Grydeland M, Ommundsen Y & Lien N (2012) “Stability and change in screen-based sedentary behaviours and associated factors among Norwegian children in the transition between childhood and adolescence.” BMC Public Health vol. 12, no. 104, pp 1-9.
Doi: 10.1186/1471-2458-12-104.

Gebremariam MK, Andersen LF, Bjelland M, Klepp KI, Totland TH, Bergh IH & Lien N (2012) “Does the school food environment influence the dietary behaviors of Norwegian 11-year-olds? The HEIA study.” Scand J Public Health, vol. 40, no. 5, pp. 491-7. Doi: 10.1177/1403494812454948. 6.

Gebremariam MK, Bergh IH, Andersen LF, Ommundsen Y, Totland TH, Bjelland M, Grydeland M & Lien N (2013) “Are screen-based sedentary behaviors longitudinally associated with dietary behaviors and leisure-time physical activity in the transition into adolescence?” Int J Behav Nutr Phys Act, vol. 10, no. 9, pp. 1-8. Doi: 10.1186/1479-5868-10-9. 4.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Avhandling_30.07.13.pdf
PHN1_Published_05.03.13.pdf
Gebremariam-2012-Does the school food.pdf
BJN_Published_05.02.13.pdf
Gebremariam-2013-Are screen-based sed.pdf
IJBNPA_22.07.13.pdf
Gebremariam Stability and change in scree-based sedentary behaviorurs.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Totland TH (2014) Home environmental influences on adolescents’ energy balance related behaviours – The HEIA chohort study. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-630-7. 2.

Artikler:
Totland TH, Bjelland M, Lien N, Bergh IH, , Gebremariam MK, Grydeland M, Ommundsen Y & Andersen LF (2013) “Adolescents’ prospective screen time by gender and parental education, the mediation of parental influences.” Int J Behav Nutr Phys Act, vol. 10, no. 89, pp. 1-10.
Doi: 10.1186/1479-5868-10-89. 3.

Totland TH, Lien N, Bergh IH, Bjelland M, Gebremariam MK, Klepp KI & Andersen LF (2013) “The relationship between parental education and adolescents’ soft drink intake from the age of 11-13 years, and possible mediating effects of availability and accessibility.” Br J Nutr, vol. 110, no. 5, pp. 926-33.
Doi: 10.1017/S0007114512005946. 5.

Totland TH, Gebremariam MK, Lien N, Bjelland M, Grydeland M, Bergh IH, Klepp K-I & Andersen LF (2012) “Does tracking of dietary behaviours differ by parental education in children during the transition into adolescence?” Public Health Nutr, vol. 16, no 4, pp. 673-82.
Doi: 10.1017/S1368980012003060. 7.

Andre publikasjoner:
Gebremariam MK, Totland TH, Andersen LF, Bergh IH, Bjelland M, Grydeland M, Ommundsen Y & Lien N (2012) “Stability and change in screen-based sedentary behaviours and associated factors among Norwegian children in the transition between childhood and adolescence.” BMC Public Health vol. 12, no. 104, pp 1-9.
Doi: 10.1186/1471-2458-12-104.

Gebremariam MK, Andersen LF, Bjelland M, Klepp KI, Totland TH, Bergh IH & Lien N (2012) “Does the school food environment influence the dietary behaviors of Norwegian 11-year-olds? The HEIA study.” Scand J Public Health, vol. 40, no. 5, pp. 491-7. Doi: 10.1177/1403494812454948. 6.

Gebremariam MK, Bergh IH, Andersen LF, Ommundsen Y, Totland TH, Bjelland M, Grydeland M & Lien N (2013) “Are screen-based sedentary behaviors longitudinally associated with dietary behaviors and leisure-time physical activity in the transition into adolescence?” Int J Behav Nutr Phys Act, vol. 10, no. 9, pp. 1-8. Doi: 10.1186/1479-5868-10-9. 4.

Prosjektleder/forsker

Torunn Holm Totland

Hovedveileder

Lene Frost Andersen

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Obesogene miljø og overvekt blant unge
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for med. basalfag, Avd. for ernæringsvit.
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 101 000, 2012: kr 1 146 000
Startdato
01.11.2010
Sluttdato
30.08.2014
Status
Avsluttet