Kosthold ved inflammatorisk tarmsykdom


Søknadssammendrag

Bakgrunn: Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en fellesbetegnelse for sykdommene Crohns sykdom (CD) og Ulcerøs kolitt (UC). Begge er alvorlige kroniske tarmsykdommer og sykdomsprognosen er varierende, men mange pasienter har hyppige, alvorlige og langvarige sykdomsepisoder som krever behandling med biologisk medisin og kirurgi. Det er få studier som har undersøkt kostholdet hos IBD-pasienter og det finnes ingen slike data fra Norge. IBD-pasienter opplever ofte selv at kosthold spiller en stor rolle for sykdommen og nyere studier tyder på at kosthold har stor betydning for symptomer og kan være viktig for sykdomsaktivitet. Samtidig finnes det ingen evidensbaserte kostholdsråd til denne gruppen, som skaper et kunnskapshull i møte mellom pasientenes forventninger og oppfatninger, og fagpersoners evne til å gi evidensbasert hjelp. Målsetning:Det endelige målet er å forbedre behandlingstilbudet til IBD-pasienter ved å øke kunnskapen om kostholds betydning for symptomer og sykdomsaktivitet samt livskvalitet. Vi vil kartlegge kosthold og ernæringsstatus hos personer med nyoppdaget CD og UC og undersøke om det er sammenheng mellom kostholdsfaktorer/ernæringsstatus og 1) selvrapporterte mål for symptomer, fatigue og helserelatert livskvalitet ved diagnose og etter ett år 2) forekomsten av remisjon innen ett år etter diagnose Studiedesign og metode: Studien er et delprosjekt i en stor prospektiv kohortstudie, IBSEN III, som inkluderer alle som har fått IBD i Helse SørØst over en 3-årsperiode (2017-2019), og deltagerne følges i fem år. Alle deltagere inviteres til å svare på et validert, sikret, nettbasert spørreskjema som kartlegger inntaket av matvarer og næringsstoffer ved inklusjon og etter 1 og 5 år. Etter endt inklusjon har 1904 personer med sikker IBD-diagnose samtykket, og vi har fått inn 907 spørreskjema om kost. Det er første gang kostholdsdata blir samlet inn på en så stor gruppe av IBD pasienter. Dette vil gi oss et unikt materiale for å undersøke sammenhengen mellom kosthold og en rekke andre data som samles inn i IBSEN3 i oppfølgingsperioden. Til dette PhD-prosjektet er det aktuelt å bruke følgende data samlet inn i IBSEN III: • selvopplevd sykdomsaktivitet, fysiske og psykiske plager og livskvalitet. Informasjonen innhentes via validerte spørreskjemaene som deltagerne besvarer ved inklusjon i studien og 3, 6 og 12 måneder deretter. • medisinske undersøkelser (inkludert undersøkelser av tarmen med små vevsprøver, vekt og høyde, og i noen tilfeller MR) og det tas blod og avføringsprøver for å se på objektive tegn til sykdomsaktivitet (bl.a. calportectin) både ved diagnose og ved 1 år etter diagnose. Forventet verdi: Prosjektet vil gi grunnlag for en doktorgrad basert på tre artikler. Det er sterkt ønske om kunnskapsbasert kostrådgivning blant pasientene og det er et stort behov for kunnskap blant helsepersonell slik at de kan gi kunnskapsbaserte kostholdsråd. Dette forskningsprosjektet vil være et viktig bidrag til denne kunnskapen.

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en fellesbetegnelse for sykdommene Crohns sykdom (CD) og Ulcerøs kolitt (UC). Begge er alvorlige kroniske tarmsykdommer og sykdomsprognosen er varierende, men mange pasienter har hyppige, alvorlige og langvarige sykdomsepisoder som krever behandling med biologisk medisin og kirurgi. Det er få studier som har undersøkt kostholdet hos IBD-pasienter og det finnes ingen slike data fra Norge. IBD-pasienter opplever ofte selv at kosthold spiller en stor rolle for sykdommen og nyere studier tyder på at kosthold har stor betydning for symptomer og kan være viktig for sykdomsaktivitet. Samtidig finnes det ingen evidensbaserte kostholdsråd til denne gruppen, som skaper et kunnskapshull i møte mellom pasientenes forventninger og oppfatninger, og fagpersoners evne til å gi evidensbasert hjelp. Målsetning:Det endelige målet er å forbedre behandlingstilbudet til IBD-pasienter ved å øke kunnskapen om kostholds betydning for symptomer og sykdomsaktivitet samt livskvalitet. Vi vil kartlegge kosthold og ernæringsstatus hos personer med nyoppdaget CD og UC og undersøke om det er sammenheng mellom kostholdsfaktorer/ernæringsstatus og 1) selvrapporterte mål for symptomer, fatigue og helserelatert livskvalitet ved diagnose og etter ett år 2) forekomsten av remisjon innen ett år etter diagnose Studiedesign og metode: Studien er et delprosjekt i en stor prospektiv kohortstudie, IBSEN III, som inkluderer alle som har fått IBD i Helse SørØst over en 3-årsperiode (2017-2019), og deltagerne følges i fem år. Alle deltagere inviteres til å svare på et validert, sikret, nettbasert spørreskjema som kartlegger inntaket av matvarer og næringsstoffer ved inklusjon og etter 1 og 5 år. Etter endt inklusjon har 1904 personer med sikker IBD-diagnose samtykket, og vi har fått inn 907 spørreskjema om kost. Det er første gang kostholdsdata blir samlet inn på en så stor gruppe av IBD pasienter. Dette vil gi oss et unikt materiale for å undersøke sammenhengen mellom kosthold og en rekke andre data som samles inn i IBSEN3 i oppfølgingsperioden. Til dette PhD-prosjektet er det aktuelt å bruke følgende data samlet inn i IBSEN III: • selvopplevd sykdomsaktivitet, fysiske og psykiske plager og livskvalitet. Informasjonen innhentes via validerte spørreskjemaene som deltagerne besvarer ved inklusjon i studien og 3, 6 og 12 måneder deretter. • medisinske undersøkelser (inkludert undersøkelser av tarmen med små vevsprøver, vekt og høyde, og i noen tilfeller MR) og det tas blod og avføringsprøver for å se på objektive tegn til sykdomsaktivitet (bl.a. calportectin) både ved diagnose og ved 1 år etter diagnose. Forventet verdi: Prosjektet vil gi grunnlag for en doktorgrad basert på tre artikler. Det er sterkt ønske om kunnskapsbasert kostrådgivning blant pasientene og det er et stort behov for kunnskap blant helsepersonell slik at de kan gi kunnskapsbaserte kostholdsråd. Dette forskningsprosjektet vil være et viktig bidrag til denne kunnskapen.

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Kosthold ved inflammatorisk tarmsykdom
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.03.2022
Sluttdato
31.12.2024