Tarmflora, IBS og fedme: Sammenheng og kostens betydning


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Tarmfloraen har stor betydning for helsen. Endring bakteriemangfold og -sammensetning i tarmen er blitt knyttet opp til en rekke tilstander som irritabel tarmsyndrom (IBS), diabetes og fedme. Både IBS og fedme rammer mange nordmenn, og har stor påvirkning på livskvalitet. Til tross for betydelig forskning og politiske satsninger de siste årene, så mangler vi fortsatt gode behandlingsstrategier for begge tilstander. Vi vet at tarmbakteriene våre påvirkes av kostholdsvaner, og et typisk vestlig kosthold med høyt inntak av ultraprosessert mat, raffinert sukker, mettet fett, rødt kjøtt og lavt inntak av fiber kan tenkes å ha negative helseffekter via endring i tarmflora. Betydningen av funnene er ikke godt nok studert. Er det sånn at tarmbakteriene våre og tarmrelaterte metabolitter kan være nøkkelen til å bedre forstå utviklingen av IBS og fedme? Hvilken betydning har kvaliteten på kostholdet? Målet med prosjektet er å undersøke hvilken betydning kostens kvalitet har på IBS-plager, tarmflora og dens metabolitter (både beskyttende og skadelige metabolitter). Vi skal: 1) identifisere forekomst av IBS i eldre og hvilken påvirkning ulike kostholdsmønstre har på overnevnte parametre og 2) undersøke betydning av mengde og kvalitet (type) karbohydrater, samt kostholdets kvalitet, på overnevnte parametre, i personer med fedme, og om tarmbakteriene og nivå av tarmmetabolitter har betydning for vekttap og respons på ulike dietter. Prosjektet består av to arbeidspakker. I arbeidspakke 1 vil vi bruke innsamlet data fra Hordaland Helseundersøkelse- Mikrobiota (HUSK3 Mikrobiota), en delstudie av den store helseundersøkelsen på Vestlandet som er gjennomført for tredje gang. Deltakerne har levert inn avføringsprøve, tatt blodprøver og fylt ut spørreskjema relatert til IBS-symptomer og kosthold (850 deltakere). I arbeidspakke 2 vil vi bruke innsamlet data fra Dietary Carbohydrate and Internal Body Fat studien (CARBFUNC). Dette er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie i personer med fedme, som er randomisert til å følge tre ulike dietter over 2 år (193 deltakere). Diettene har lik mengde kalorier og protein, men ulik mengde og kvalitet av karbohydrater (prosessert vs. uprosessert). Deltakerne har møtt på seks studievisitt, og levert avføringsprøve, fylt ut spørreskjema relatert til IBS-symptomer og kosthold. Vi vil analysere tarmflorasammensetningen og -funksjon med toppmoderne og avanserte sekvenseringsteknikker, samt tarmrelatert metabolitter i blod. Vi forventer å identifisere nye tarmrelaterte metabolitter, med potensial til å benyttes som biomarkører som kan forutsi respons og vekttap på ulike dietter, samt predikere sykdomsutvikling på et tidlig stadium. Gjennom prosjektet forventer vi å bidra til å tette dagens kunnskapshull og gi økt kunnskap om betydningen av kosthold på tarmflora og dens metabolitter, IBS og fedme. Resultatene vil ha direkte verdi for personer med IBS og fedme, og vil kunne bidra til utvikling av nye kostanbefalinger.

Prosjektleder

Caroline Jensen

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Tarmflora, IBS og fedme: Sammenheng og kostens betydning
Organisasjon
Mage-tarmforbundet
Org.ledd
Haukeland universitetssjukehus, Medisinsk avdeling
Beløp Bevilget
2023: kr 932 000, 2024: kr 932 000, 2025: kr 932 000
Startdato
13.08.2023
Sluttdato
31.07.2029
Status
Under gjennomføring