Musikkbasert miljøbehandling på Lønnås

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Se for øvrig prsj.beskr Musikkbasert miljøbehandling (MMB) er tiltak der man bruker sang, musikk, rytmisk trening, dans og annen bevegelse integrert i en helhetlig omsorg. MMB kan kan bestå av ulike aktiviteter som sang, musikklytting, rytmisk trening og dans for den enkelte eller i grupper, trim og fysisk bevegelse, pust og avspenning eller leker og spill som for eksempel ballongleker. Systematisk bruk av MMB med utgangspunkt i hver enkelt persons behov, kan styrke velvære, livskvalitet, trivsel og opplevelse av egenverd. Det kan også lindre symptomer som uro, depresjon, passivitet og angst.

Målsetting

Å aktivere ressurser og gi positive opplevelse hos personer med demens som bor på sykehjem. Hovedmål 1: Innføre tiltak innen MMB til personer med demens som bor på Lønnås sykehjem. Hovedmål 2: Ansatte skal bli i stand til å ta i bruk musikk som verktøy i arbeidet med personer med demens.

Målgruppe

Personer med demens på sykehjem. Ansatte som arbeider nært personer med demens. Viser til avsnittet Målgruppe i prosjektbeskrivelsen.

Antall personer i målgruppen

10

Beskrivelse av gjennomføring

Se for øvrig vedlegg “Gjennomføringsplan Lønnås” Trinn 1 – Forberedelse – Uke 1- 4  Første møte med prosjektgruppen  Hva er MMB? – Grunnleggende opplæring til pleiere og ledelse  Kartlegging av individuelle musikkpreferanser i samarbeid med personale  Rådgi/skaffe til veie nødvendig teknisk utstyr  Kartlegging av døgnrytme før musikktiltak settes inn  Kartlegge lydmiljø på avdelingene Trinn 2 – Utvikling – Uke 5-7  Utvikle spillelister for hver beboer som skal tilbys musikktiltak  Lage tiltaksplaner  Hva er MMB? – Grunnleggende opplæring til pleiere og ledelse  Møte i prosjektgruppen Trinn 3 – Tiltaksutprøving og effektmåling – Uke 8-12  Igangsette tiltak  Effektmåling Trinn 4 Rapport og evaluering, justering av tiltak, videre oppfølging/veiledning – Uke 13-16

Fremdriftsplan

Trinn 1 – Forberedelse – Uke 1- 4 Trinn 2 – Utvikling – Uke 5-7 Trinn 3 – Tiltaksutprøving og effektmåling – Uke 8-12 Trinn 4 – Rapport og evaluering, justering av tiltak, videre oppfølging/veiledning – Uke 13-16

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport FERDIG 130120.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Musikkbasert miljøbehandling på Lønnås
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Ingrid Lohne og Øyvind Kofstad
Beløp Bevilget
2019: kr 319 000
Startdato
02.09.2019
Sluttdato
01.02.2020
Status
Under gjennomføring