Det går likar no

Søknadssammendrag

Under pandemien har gjennomføring av kulturelle arrangementer til eldre ved institusjoner og omsorgsboliger i Nærøysund kommune ikke vært mulig på grunn av smitteverntiltak.

Nærøy Demensforening ønsker å gi alle beboerne ved institusjoner og omsorgsboliger i Nærøysund kommune, musikkopplevelser hver uke i ett helt år framover.

Tiltaket vil gi beboerne muligheten til å få musikk i hverdagen igjen samtidig som endelig får være en del av ett sosialt lag noe som er viktig for at beboerne fortsatt kan føle seg som en del av samfunnet.

Mål:
Å gi beboerne gode øyeblikk på bakgrunn av sang -og musikkopplevelser.

Nærøy demensforening skal å gjennomføre dette prosjektet sammen med Nærøy Frivilligsentral, Kolvereid Sanitetsforening, Vikna Frivilligsentral, Rørvik Sanitetsforening, Vikna Røde kors-besøkstjeneste og Nærøysund kommune.

Alle partene har fått tildelt sine roller og oppgaver i forprosjektet.

Nærøysund Kommune har mange aktører som driver med kulturell formidling. Dette er aktører som målgruppen setter stor pris på og gir høy trivselsfaktor blant beboerne. Aktørene må også følge alle smittevernregler. Ved endringer i besøksrestriksjonene så vil de frivillige ledsagerne bli erstattet med avdelingens besøksverter som sørger for å få gjennomført aktiviteten.

Det vil bli utarbeidet en plan som viser aktører, steder, datoer og hvem som ansvarlig for gjennomføring. Vikna- og Nærøy Frivilligsentral vil være kontaktperson og «booke» aktørene.
Prosjektleder booker stedene, mens plassansvarlig har ansvaret for at aktiviteten blir gjennomført. Prosjektleder lager en plan sammen med lag og foreningene som viser hvor ledsagerne/ besøksverten skal møte opp.

Gjennomføring:
Ledsagerne/besøksvertene tar imot musikerne og henter beboerne, de gjennomfører aktiviteten sammen og etter endt aktivitet får beboerne hjelp tilbake til sine rom/leiligheter.

Nærøy Demensforening ønsker også at pårørende kan delta så fremt det er mulig utfra smittevernregler.

Vi antar å nå 400- 500 personer inkludert de frivillige ved prosjekt slutt.

Prosjektleder/forsker

Tone Iren Nygård

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Det går likar no
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
19.03.2021