Dugnad for trening og inkludering

Søknadssammendrag

Nasjonalforeningen Brekke helselag har drevet et helsestudio med vekt på trening og sosialt møtested i 20 år. Det har vært lite midler til vedlikehold utover renhold. 2019 og starten på 2020 viste en stor økende interesse for studio. Pandemien satte en stopper for inntjening, og leieutgifter tappet laget for mye av oppspart kapital.

Dette studio er viktig for bl.a. hjemmeboende eldre, for dagsenteret, kommunens fysioterapeut for 10. klasse og nå også 30-40/50 åringer. 30-40/50 åringene har engasjert seg i helselagets styrearbeid, og har energi og ambisjon for å gjøre helsestudioet mer trivelig, tryggere (bedre gulv og tryggere stoler) og tilpasset treningsutstyr for dem som vil ha større utfordring enn det som er tilgjengelig nå.

Dette har vært et viktig møtested for mange, spesielt de eldre. Pandemien har hindret dem i å benytte studioet.

Helselaget vil gjøre oppussing og nytt interiør til en «happening». Det er spesielt viktig å nå eldre som har trent her før, men også nye som kan starte sin egen «karaklubb»/«damenes aften».

Et mål er at gruppen 50/60-70 vil benytte studioet når de ser 30-40/50 benytter det. En markering av nyoppusset studio gir en anledning for alle å se mulighetene som ligger i helsestudioet.
De ulike alderstrinn/målgrupper vil få oppstartskurs av PT. Kunnskap om at trening har effekt for ALLE, og at utstyr brukes på riktig måte er to hovedpoeng. Dette knyttes også opp mot rekruttering. Usikkerhet kan være et hinder for å trene.

Mye vil bli gjort på dugnad, både av frivillige og personer med faglig bakgrunn. Usikkerhet er knyttet til gulvet, men ikke en bekymring. Treningsutstyr kan leveres innen 8-12 dager.

Planen har gitt rom for at uforutsatte ting kan ta ekstra lang tid. Målet er å bli ferdig tidlig slik at treningene er kommet godt i gang før det blir glatt på veiene.

Prosjektleder/forsker

Kristian Kallestad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Dugnad for trening og inkludering
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
20.07.2021