Sosial kompetanse i skolen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt: 1997/1/0025 ”Second Step” og 1998/1/0003 ”Sosial kompetanse i skolen”

Prosjekt: 1997/1/0025 ”Second Step” og 1998/1/0003 ”Sosial kompetanse i skolen”. Arbeidstittel ”Steg for steg”.

 

Et stigende antall barn som viser manglende evne til å omgås andre mennesker på en sosialt akseptabel måte. Barn og unge utsettes for trusler, vold, avvisning og mobbing, og volden er blitt grovere enn før. Lærere uttrykker på sin side bekymring for at de må bruke stadig mer tid på negative og aggressive avbrytelser, konflikter mellom elevene og atferdsavvik. Skolene etterlyste et godt metodisk verktøy for å arbeide med sosial kompetanse i skolen, og det var med dette som utgangspunkt Nasjonalforeningen søkte midler til å oversette og tilpasse det amerikanske undervisningsopplegget ”Second Step” til norske forhold. Opplegget heter i Norge Steg for steg.

 

Hovedmålet i prosjektet var å arbeide for å oversette og tilpasse ”Second Step” til norske forhold, gjøre opplegget kjent for skolene og stimulere til at trening av sosiale ferdigheter blir tatt inn som en del av aktivitetene i skolehverdagen.

 

Over 1600 av landets 2900 barneskoler har kjøpt inn Steg for steg. Det vil si at vi har oppnådd en markedsandel på over 50% i løpet av tre år. Steg for steg er utviklet for hele barnetrinnet, det vil si 1.-7.kl. Steg for steg har vært nevnt i de fleste av landets største medier, samt i de fleste av de mindre lokale medier også. Nasjonalforeningen for folkehelsen har mellom 20 og 30 kursledere og ambassadører for Steg for steg over hele landet. Det er avholdt ca 300 kurs og informasjonsmøter i prosjektperioden. Mer enn 13 000 har deltatt på kurs eller informasjonsmøter om Steg for steg. Mange av Nasjonalforeningens helselag har kjøpt inn pakker til sin lokale skole, gitt støtte til kurs eller på annen måte støttet opp om arbeidet med Steg for steg.

 

Arbeidet med Steg for steg og sosial kompetanse vil fortsette i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og vi har fra 2002 planer om å utvide til å gi et tilbud til barnehagen. Utgivelse for ungdomstrinnet avventes og evalueres jevnlig. I forbindelse med evaluering er det to spennende prosjekter på gang. Vi har innledet et samarbeid meg HEMIL senteret i Bergen, som skriver en prosjektskisse til en forskningsbasert evaluering av effekt. Vi vil sende denne søknaden til relevante instanser som Helse og rehabilitering og til departementene. Våren 2001 gjennomfører Opinion på oppdrag av Nasjonalforeningen en skoleundersøkelse der vi skal kartlegge i hvilken grad skolene bruker systematiske opplegg for innlæring av sosial kompetanse. Vi vil også spørre de som har Steg for steg tilgjengelig på skolen, om de bruker det systematisk over hele skolen. Eventuelt hva som gjør at de mener det er enkelt/vanskelig å bruke. Vi vil finne ut av hva som oppleves positivt og hva som oppleves negativt med opplegget, slik at vi kan gi et enda bedre tilbud til våre brukere.

 

 

Prosjektleder/forsker

Anne Katrine Wahl

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Sosial kompetanse i skolen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1999: kr 1 000 000, 2000: kr 1 000 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet