Pulsklubben

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Nasjonalforeningen søker med dette støtte til å lage en nettside for barn, Pulsklubben. Her vil barn og deres foreldre finne et motiverende verktøy for å få barn i aktivitet. Opp fra ?soffan? og vekk fra PC`en! Pulsklubbens målsetning er å få alle barn til å føle seg som vinnere. Vi skal få barna ut i det fri for å bruke sykkelen, beina og kreativiteten. Aktiviteter som vil få dem til å føle seg bra og være glad, Tilbudet vil være gratis og åpent for alle. Alle trenger noe å strekke seg etter og her får hvert enkelt barn muligheten til å konkurrere med seg selv. Nasjonalforeningen er en frivillig organisasjon som har jobbet for å fremme folkehelsen i 100 år. Vi ser at dagens store helseutfordringer for barn er inaktivitet og overvekt. Derfor satser vi på barn og fysisk aktivitet. Både frivillige organisasjoner og det offentlige må bidra for å endre dagens utvikling. Vi tror at det er viktig å være på de samme arenaene som barna er. Barn i dag er opptatt av data enten vi vil det eller ikke. Kanskje vi kan skape et nettverktøy som skaper aktivitet i stedet for inaktivitet?

2. Prosjektets målsetting
?Utvikle og prøve ut et metodisk godt verktøy for å fremme fysisk aktivitet blant barn.
?Fange barns oppmerksomhet og øke deres fysiske aktivitetsnivå.
?Være et tilbud for alle barn uavhengig av sosial gruppe og etnisitet.
?Lage en nettside som hovedsakelig vil drifte seg selv i årene som kommer og dermed ligger der som et gratis tilbud til alle norske barn i mange år fremover.
?Få barna som deltar i Pulsklubben til å føle seg som vinnere og oppleve glede og mestring ved fysisk aktivitet.

3. Prosjektets målgruppe
Primerært aldersgruppen 6 ? 12 år

4. Beskrivelse av gjennomføring
Barna melder seg på ved å bruke e-post. Her kan barna registrere turer de går og sykler, og antall minutter de bruker på å skate eller trikse på sykkel. Minuttene blir omgjort til kilometer. Når barna har meldt seg inn får de beskjed om at de er på nivå start. Etter hvert som de registrer aktivitet vil de endre status til bronse, sølv og til slutt gull. For å opprettholde statusen på f. eks gullmerke er de også avhengig i å registrere aktivitet frem i tid for å beholde gullstatusen. Daler aktivitetsnivået vil de etter hvert synke i nivå ned til sølv igjen osv. Når barnet oppnår en ny status vil de også få en e-post med et diplom med navnet sitt på og hvilket nivå de har oppnådd. Når barna registrerer seg har de mulighet til å linke seg opp til den skolen de går på. Da kan de se en oversikt over hvor mange barn fra skolen som er med i Pulsklubben og hvilket nivå elevene har oppnådd. Hvor mange med gull, sølv osv.

5. Prosjektets betydning
Nasjonalforeningen ønsker å sette i gang et tiltak som er for alle barn, også dem som ikke er i aktivitet ellers. Vi ønsker å lage et tilbud som kan brukes av barn på fritiden. Forskning viser at barns aktivitetsnivå på ettermiddagstid og i helger daler. Derfor er det behov for tiltak på fritid. Fritidsaktiviteter i dag er ofte forbundet med kostnader, dette tilbudet er gratis og betyr at barn fra alle samfunnslag har muligheten til å delta.

6. Framdirftsplan
Våren 2011
?Vi har allerede innhentet tilbud fra nettlevrandøren Idium.
?Opprette prosjektgruppe og styringsgruppe.
?Utforme nettsiden Pulsklubben.
?Sende ut informasjon om prosjektet gjennom eksisterende utsendelser vi har til skolene.
?Reklamere for tilbudet som kommer april 2011 i forbindelse med hoppetaukonkurransen 2011.
?Sende ut e-post til alle landets barneskoler der vi inviterer elever til å delta på gratistilbudet.
?Vi vil også sende ut informasjonen på e-post til alle folkehelsekoordinatorer og helsesøstre i landets kommuner.
Høst 2011
?Informere og følge opp bruken av nettsiden.
?Evaluere tiltaket, har vi oppnådd det vi ønsket oss? Har vi fått nok deltagere og hva kan vi gjøre for å spre tilbudet til flere?
?Er Pulsklubben vellykket vil vi legge nettsiden tilgjenglig på våre nettsider, for alle barn som ønsker å benytte seg av tilbudet. Dette vil være et tilbud som norske barn kan benytte seg av i mange år fremover. Prosjektet er ettårig.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0315.pdf

Sluttrapportsammendrag

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som har jobbet for å fremme folkehelsen i 100 år. Vi ser at en av dagens store helseutfordringer for barn er inaktivitet og overvekt. Mens fire av fem norske niåringer er i aktivitet en time hver dag, er det bare halvparten av 15 åringene som er det. En doktorgrad fra Bergen viser at også hvert femte barn mellom 6 og 12 år er overvektig og det er de tyngste som er blitt tyngre . Overvektige barn har økt risiko for hjerte- og karsykdom i voksen alder. Det er store sosiale ulikheter i helse i Norge i dag. Undersøkelser viser at man lever 11 år lenger på Ullern i Oslo vest enn i Oslo indre øst. 32 prosent av alle dødsfall i Norge i dag skyldes hjerte- og karsykdom. WHO anslår at 80 prosent av alle hjerteinfarkt kan forebygges med endringer i levevaner som økt fysisk aktivitet og bedre kosthold.
Derfor satser Nasjonalforeningen for folkehelsen på barn og fysisk aktivitet. Både frivillige organisasjoner og det offentlige må bidra for å endre dagens utvikling. Vi tror at det er viktig å være på de samme arenaene som barna er. Barn i dag er opptatt av data enten vi vil det eller ikke. Vi ønsket å undersøke om vi kunne utvikle et nettverktøy som skapte aktivitet i stedet for inaktivitet. Vi ønsker å bidra med tilbud for å øke den fysiske aktiviteten blant barn med blant annet morsomme aktivitetsskapende verktøy.
Målsetningen med prosjektet var å løfte opp uorganiserte lavterskelaktiviteter. Vi ønsket å se om vi kunne fange barns oppmerksomhet og øke deres fysiske aktivitetsnivå. Nettsiden er gratis og åpen for alle, den krever ingen forkunnskaper eller utstyr. Barn kan registrere alle mulige aktiviteter på pulsklubben og får sanke medaljer og diplomer for innsatsen. Vi ønsket å skape et tilbud for alle barn uavhengig av sosial tilhørighet. Gi barn muligheten til å føle glede og stolthet over å være i fysisk aktivitet. Føle mestring og måloppnåelse gjennom å kunne registrere sine aktiviteter på pulsklubben. Målet er også at siden hovedsakelig vil drifte seg selv i årene som kommer og dermed ligger der som et gratis tilbud til alle norske barn i mange år fremover. Fra siden ble lansert i november 2011 til mai 2012 har det vært 34 075 sidevisninger og i mai 2012 er det opprettet 1715 brukere av Pulsklubben.

Prosjektleder/forsker

Kristin Andersen

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Pulsklubben
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2011: kr 217 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet